HTML

Pratite nas:

 

Green CBC – Cross-border Open innovation Bioeconomy network

Green

Opis projekta:

Glavni cilj projekta predstavlja uspostavljanje mreže prekogranične saradnje u oblasti bioekonomije (GreenCBC mreža), kao rješenja za povećanje saradnje između malih i srednjih preduzeća, organizacija za podršku preduzetništvu i naučnoistraživačkih institucija, u cilju stvaranja održivih veza među relevantnim akterima u pogledu istraživanja i razvoja inovacija u prekograničnom području, a u cilju rješavanja sljedećih izazova:

  1. u programskom području postoje preduzetničke institucije za podršku, ali je potrebno unaprijediti njihovu profesionalnu strukturu i usluge, kako bi pomogli malim i srednjim preduzećima da izgrade svoje kapacitete i ojačaju konkurentnost;

  2. privatni sektor tehnološki je slab, što je uglavnom posljedica niske stope ulaganja u istraživanje i razvoj privatnih preduzeća;

  3. saradnja između privatnog i javnog sektora među učesnicima u području istraživanja i razvoja nije dovoljno razvijena.

 

Očekivani ključni rezultati projekta:

  1. Edukovana mala i srednja preduzeća, kao i organizacije za podršku preduzetništvu, o inovacijama u području bioekonomije, transfer tehnologijama, pisanja EU projektnih prijedloga i potencijalne buduće saradnje privatnog i javnog sektora;

  2. Uspostavljena Green CBC mreža prekogranične saradnje;

  3. Umrežene ciljne grupe u okviru projekta, diseminirani primjeri dobrih praksi i inovativnih pristupa, uz unaprijeđenu saradnju između organizacija za podršku preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, kao i naučno istraživačkih institucija na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, i to organizovanjem brokerage događaja.

  4. Povećana kompetentnost i unaprijeđen razvoj poslovnog okruženja u programskom području, jačanjem vještina i znanja o organizacijama za podršku preduzetništvu, malih i srednjih preduzeća i naučno istraživačkih institucija.

Vodeći partner: Hrvatska gospodarska komora (HGK) 

Projektni partneri: Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (CEKOM), Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis (IPC Tehnopolis) i Udruženje za razvoj NERDA (NERDA)

Trajanje projekta: 01.09.2020 – 31.08.2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 680.529,23 EUR

Iznos EU kofinansiranja: 578.449,84 EUR

Prioritetna područje programa: Prioritetna područje 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskoj oblasti

Program: EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020

 

Web stranica projekta: https://greencbc.eu/
Programska stranica: https://www.interreg-hr-ba-me.eu/project/green-cbc/ 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/greencbc  

 

Projekat "Panonsko - jadranska veza" (PA.CON)

Slika

Sažetak:

PA.CON želi doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa regije CBC. Uobičajeni problemi prekogranične suradnje: neiskorištena prirodna dobra za razvoj turizma, nedostatak odgovarajuće turističke infrastrukture, nizak nivo iskorištavanja turističkih potencijala za promatranje ptica; nerazvijeni ljudski potencijali za turizam, neujednačena i promocija turističkih atrakcija sa malim dosegom. PA.CON će omogućiti bolje korištenje prirodnih dobara povezanih sa posmatranjem ptica te će tako razviti novu zajedničku turističku ponudu - regionalnu tematsku rutu PA.CON, koja će privući nove posjetitelje.

Glavni cilj projekta PA.CON je:

izravni doprinos razvoju održivog turizma u ciljanoj regiji HR, BIH, CG korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa i dobara povezanih s ornito-faunom. Kroz vezu sa sveukupnim programskim ciljem, projekat dovesti do jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja. Konkretno, stvaranje zajedničke turističke ponude ove prekogranične regije rezultirati će uticajem na povećanje broja posjetitelja na području Projekta.
Specifično, stvaranjem zajedničke turističke ponude povezane sa ornito-faunom i prirodnim resursima, ovaj će projekat ojačati i diverzificirati turističku ponudu prekograničnim pristupom i omogućiti će održivo korištenje prirodne baštine u prekograničnoj regiji.

Očekivani ishodi PA.CON-a su:

- 3 unaprijeđena prirodna dobra na području Nijemca, Tuzle i Skadarskog jezera, koja će biti učinjena dostupnim posjetiteljima,
- 150 predstavnika ciljne skupine obučeni kako bi se poboljšali kapaciteti u upravljanju destinacijama i sistemu osiguranja kvalitete.
- sve će to dovesti do 5000 novih posjetitelja u regiji CBC.

Učesnici u projektu:

Vodeći partner projekta je Općina Nijemci iz Hrvatske, dok su partneri iz BiH Grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, a iz Crne Gore Centar za zaštitu i pročuvanje ptica i Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore.

Program: EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore 2014-2020

Trajanje projekta: oktobar 2020. – oktobar 2022.

Programska stranica. https://www.interreg-hr-ba-me.eu/project/pa-con/ 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/PannoniaAdriaConnection  

Projekat SUCCESS "Održiva saradnja univerziteta i preduzeća za poboljšanje zapošljivosti diplomiranih studenata"

Success

 

Učesnici u projektu:

BURCH Univerzitet, BiH, Univerzitet Novi Sad, Univerzitet primjenih nauka Kempten, Njemačka, Univerzitet poduzetništva i administratcije, Poljska, OBREAL, Španija, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Crne Gore, EOPKA Univerzitet, Univerzitet "Ismail Qemali" Vlore, Albanija, „Luigj Gurakuqi” Univerzitet Shkodra, Albanija, Udruženje za razvoj NERDA, Elektroprivreda BH, Hiperion, Crna Gora, CCIVD, Albanija.

Glavni cilj projekta je:

Modernizirati univerzitete zemalja Zapadnog Balkana jačanjem partnerstva između unverziteta i preduzeća u područjima obrazovanja i prenosa znanja na temelju potreba tržišta s ciljem poboljšanja zapošljivosti studenata. Osim toga, cilj projekta je poboljšati međunarodnu saradnju i umrežavanje na regionalnom i međunarodnom nivou između univerziteta i poduzeća.

Specifični ciljevi projekta su:

• Razviti odnose sa okruženjem i procijeniti potrebe tržišta za određenim kadrom kako bi se povećala stopa zapošljavanja u zemljama Zapadnog Balkana,
• Modernizacija tri tehnološka odsjeka na svakom od partnerskih univerziteta kroz uvođenje prakse, modernizacijom studijskih programa i uvođenjem poduzetništva,
• Ojačati postojeće i osnovati nove start-up servise u zemljama partnerima
• Razviti poduzetničku mrežu između partnerskih univerziteta te platformu za razmjenu dobrih praksi

Program: EU ERASMUS +

Trajanje projekta: novembar 2020 – novembar 2023

Web stranica: https://success-project.ba/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SUCCESSPartnershipForEntrepreneurship 
Instagram: https://www.instagram.com/success_euproject/ 

 

RESTART_4Danube - Podržavanje kreativnih industrija u urbanoj regeneraciji za ciljem jačanja Podunavlja

Restart

Gradovi u Podunavlju suočavaju se s izazovima u razvoju kulture koja generira javne / privatne sinergije za promicanje malih i srednjih poduzeća i poticanje kreativnih urbanih zajednica. Kako bi se prevladali ovi izazovi, glavni je cilj projekta poboljšati okvirne uslove i instrumente politike podržavanjem regionalne i lokalne strategije specijalizacije S3 za novi model urbane regeneracije koja uključuje kulturu i kreativne industrije (CCI).

U tu svrhu definirana su 3 specifična cilja:

• Razviti zajedničku strategiju za podršku kreativnom i inovativnom urbanom razvoju.

• Provesti 5 lokalnih akcionih planova za jačanje transnacionalne saradnje i urežavanje u Dunavskoj regiji.

• Osigurati različite mogućnosti i platforme javnim tijelima za raspravu o problemima i razmjenu ideja.

Kao dio pilot akcije projekta, izradit će se 5 lokalnih akcijskih planova (LAP). LAP-ovi će značajno poboljšati transnacionalnu i institucionalnu suradnju i pojačati izgradnju kapaciteta.

• LAP 1 - Novi prostori za eksperimentiranje, inovacije i poduzetništvo u CCI sektoru u Craiovi, Rumunjska.

• LAP 2 - Održiva obnova industrijske zgrade u Rijeci, Hrvatska.

• LAP 3 - Tranzitni razvoj u Mariboru, Slovenija.

• LAP 4 - Obnavljanje baštine i povijesnih zgrada u Sárváru, Mađarska.

• LAP 5 - Zelena urbana obnova u Vraca, Bugarska.

Očekivani rezultati:

• zajednička strategija kreativne urbane obnove za Podunavlje,

• novi set alata za kreativnu urbanu regeneraciju,

• 5 lokalnih akcijskih planova,

• paket sporazuma o saradnji između poduzeća i institucija za istraživanje i razvoj,

• pregled nivoa spremnosti,

• priručnik za obuku s modulima o kreativnosti i upravljanju urbanim područjem te o upravljanju urbanim inovacijama.

Partnerstvo obuhvaća 25 projektnih partnera iz 12 zemalja, a koordinira Sveučilište "Politehnica" iz Bukurešta, Rumunjska. Projekt koristi pristup „quadruple helix”kroz saradnju 11 javnih ustanova, 7 firmi i organizacija za podršku poduzetništvu, 4 institucije visokog obrazovanja i istraživanja i 3 aktera civilnog društva. Zemlje koje sudjeluju u projektu RESTART_4Danube, pored Rumunjske, su Njemačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Austrija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija i Estonija.

Udruženje za razvoj NERDA razvit će nove alate za potporu malim i srednjim poduzećima aktivnim u kreativnim industrijama koji bi im pomogli da budu prisutniji i uključeni u procese urbane regeneracije. Sudjelujući u ovom projektu, NERDA će raditi na povezivanju sudionika iz Bosne i Hercegovine sa partnerskim organizacijama iz drugih zemalja koje učestvuju u projektu.

Trajanje projekta 07.2020 - 12.2022

Projekt RESART_4Danube sufinanciraju 3 fonda Europske unije, Europski fond za regionalni razvoj, Instrument pretpristupne pomoći i Europski instrument susjedstva (ERDF, IPA, ENI).

Budžet projekta u eurima:

Ukupno: 1.814.895 EUR

Doprinos iz ERDF-a: 1.348.100 EUR

IPA doprinos: 57.710,75 EUR

Doprinos ENI-a: 136.850 EUR

Web stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Linkovi projekta na društvenim mrežama:

• Facebook: https://fb.me/Restart4Danube

• LinkedIn poslovna stranica: https://www.linkedin.com/company/restart4danube

• Twitter: https://twitter.com/Restart4Danube

• Instagram: https://www.instagram.com/restart4danube/

 

Projekat: Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije REPCONS 2.0

Repcons

Glavni ciljevi projekta:

Cilj projekta je razviti regionalnu platformu koja će na sistematičan način omogućiti kontinuirani dijalog i izgradnju konsenzusa među kreatorima mišljenja (ekspertii iz industrije i akademske zajednice) u odabranim zemljama zapadnog Balkana koji bi trebali:
• Osigurati strukturirani alat za neovisnu procjenu odozdo prema gore, koju provode eksperti u regiji, rformu energetske tranzicije i performansi/spremnosti zemlje za energetsku tranziciju u sektorima energije Zapadnog Balkana;
• Podržati, ambiciozno ali realno postavljanje ciljeva za dekarbonizaciju i razvoj politika i mjera, tokom pripreme NECP-a koji će potaknuti održiva ulaganja u elektroenergetski sektor, posebno u solarna postrojenja i vjetroelektrane;
• Promovirati energetsku tranziciju kao razvojnu priliku i kao važnu komponentu „Zelenog plana oporavka“ nakon COVID-19.

Očekivani ishodi projekta:

Očekuje se da će aktivnosti u projektu REPCONS 2.0 imati slijedeće ishode:
• Omogućiti kontinuirano praćenje učinka vlada u realizaciji strateških razvojnih dokumenata;
• Doprinijeti razumijevanju osnovnih uzroka za utvrđeni lošiji učinak vlada, državnih agencija i javnih preduzeća u vezi sa energetskom tranzicijom;
• Dati prijedloge za povećanje tempa energetske tranzicije podržane stručnim analizama;
• Povećati svijest o važnosti energetske tranzicije kao razvojne mogućnosti, posebno u širokoj stručnoj zajednici;
• Podržati procese strateškog planiranja, posebno pripremu NECP-a;
• Pokrenuti raspravu i dati prijedloge o mogućnostima kako bi energetska tranzicija mogla biti važan faktor za „zeleni oporavak“ nakon COVID-19.

Projektni partneri:

Asocijacija za održivi razvoj ASOR, Srbija, Mreža za promociju aktivnosti u oblasti klimatskih promjena i energetike - CLEAN, Crna Gora

Izvor finansiranja: Evropska fondacija za klimu

Područje implementacije: Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora

Trajanje projekta: 12 mjeseci (januar2020. - januar 2021.)

Nosilac projekta: Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, BiH


0 0