HTML

Pratite nas:

Partneri Udruženja za razvoj NERDA

Pored izuzetno dobre saradnje sa 34 jedince lokalne samouprave u SI BiH i Vladom Brčko distrikta BiH, kao i sa Vladama Tuzlanskog kantona i Posavske županije, Udruženje za razvoj NERDA je uspostavilo i svakodnevno unapređuje saradnju s brojnim drugim organizacijama.
Među njima svakako ističemo one sa kojima NERDA ima potpisane sporazume o saradnji, ali i druge organizacije koje su pokazale svoju spremnost na partnerski odnos u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva ekonomskog razvoja. To su prije svega razvojne agencije i slične razvojne institucije u BiH i regionu Zapadnog Balkana, potom brojna udruženja i preduzeća.

Partneri sa kojima surađujemo su:

0 0