HTML

Pratite nas:

Regionalni razvoj BiH

U nastojanju da se prevaziđu brojni socijalni i ekonomski problemi sa kojima se Bosna i Hercegovina suočila u poslijeratnom periodu, lokalna zajednica je uz podršku međunarodne zajednice pokrenula inicijativu za oporavak i stimuliranje ekonomskog razvoja. Rezultat ove inicijative je pokretanje procesa ekonomske regionalizacije, osnivanjem regionalnih razvojnih agencija. Regionalne razvojne agencije su ključni sudionici u izradi i provedbi strategija za ekonomski razvoj na lokalnom nivou. Tamo gdje postoje regionalne razvojne agencije, postoji i institucionalni okvir za povezivanje niza djelatnosti i za dovođenje istih u vezu sa raznovrsnim zajedničkim ciljevima oko kojih su se zainteresirane strane usaglasile.

Među zainteresirane strane spadaju: lokalne vlasti, mjesne zajednice, privredne komore i udruženja poslodavaca, istraživačke i obrazovne institucije,  lokalne razvojne organizacije, nevladine organizacije, pružatelji poslovnih usluga, organizacije tržišta rada, sindikati, itd. 

Jedinstvena struktura i organizacija regionalnih razvojnih agencija im omogućava da putem svojih veza sa ekonomskim i institucionalnim akterima iz regije stvaraju, na svim institucionalnim nivoima, horizontalne i poprečne veze koje nedostaju. Ove veze nastaju aktivnim učešćem zainteresiranih strana u strategiji regionalnog ekonomskog razvoja, te njihovim temeljnim razumijevanjem samog procesa regionalnog razvoja.

Regionalne razvojne agencije moraju graditi čvrsta regionalna partnerstva za planiranje i provedbu razvoja. Regionalni ekonomski razvoj je dugoročni proces u kome je najveći izazov potreba da se iskombiniraju ili pomire kratkoročni, srednjoročni i dugoročni prioriteti. Dakle, kako bi trajno održali kvalitet u planiranju razvoja, te ispunili zajednička očekivanja regionalnih aktera, njihovi predstavnici moraju biti aktivno uključeni u kontinuirani proces planiranja i provedbe.

Razvoj regionalnih razvojnih agencija u BiH

Slika2

Regionalne razvojne agencije su u suštini neprofitne organizacije koje finansiraju javni, privatni i nevladin sektor kako bi doprinijele opštem ekonomskom razvoju. One su instrumenti za podršku obnovi ekonomije, stvaranje radnih mjesta i razvoj ljudskih resursa i infrastrukture u različitim regijama.

Regionalni proces u BiH je nastao u okviru projekta EURED – „Podrška Europske unije regionalnom ekonomskom razvoju“ (mart 2003 – oktobar 2005). Pet agencija (ARDA, NERDA, REDAH, REZ i SERDA) rade na ispunjenju svojih zadataka, a to je jačanje ekonomije svojih regija.

ARDA – obuhvata ekonomsku regiju Sjeverozapadna BiH

NERDA – obuhvata ekonomsku regiju Sjeveroistočna BiH

REDAH – obuhvata ekonomsku regiju Hercegovina

REZ – obuhvata ekonomsku regiju Centralna BiH

SERDA – obuhvata Sarajevsku makroregiju

Sjevoroistočna regija BiH- područije koje pokriva NERDA

Slika
Iako je registrovano na nivou BiH i učestvuje u projektima u cijeloj BiH, Udruženje za razvoj NERDA primarno djeluje na području sjeveroistočne BiH, koja uključuje 34 jedinice lokalne samouprave i Brčko distrikt BiH. Ukupna površina sjeveroistočne BiH je 7.260 km² (14,18 % ukupne površine BiH) i ujedno je najnaseljenija regija u BiH sa oko 1 milion stanovnika, što čini 26,50 % ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine.
Najviše zaposlenih koncentrisano je u dva subregionalna područja: četiri jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog bazena (Banovići, Lukavac, Tuzla i Živinice) i područje Posavina-Semberija (sa najvećim gradovima Bijeljina, Brčko i dijelom općina Gradačac), što čini 65 % ukupnog broja zaposlenih u sjeveroistočnoj BiH.
0 0