HTML

Pratite nas:
Slika
Predstavnici Udruženja za razvoj NERDA kao projektni partneri SUCCESS projekta bili su ocjenjivači na održanom Demo danu 2023.

Registruj se Kalcess.net

28.04.2023 20:38
Slika
Kalcess.net je razvijena u okviru projekta SUCCESS finansiranog od strane Evropske Unije kroz program Erasmus + Unapređenje kapaciteta visokoškolskih institucija. Projekat SUCCESS ima za cilj da unaprijedi saradnju između pojedinih univerziteta i kompanija u regionu Zapadnog Balkana i da pruži bol...
Slika
Održana je četvrta izmežu ostalog i završna u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta"...
Slika
Održana je treća u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta".Edukaciji je prisustvovalo 20 učenik...
Slika
Održana je druga u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta".Edukaciji je prisustvovalo 20 učeni...
Slika
Održana je prva u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta". Edukaciji je prisustvovalo 20 učeni...
Slika
Danas je kompletirana edukacija na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda  za žene sa područja grada Gračanica. Tokom ove završne sesije učesnice su postavljale pitanja i iskoristile priliku da testiraju svoje proizvode u skladu sa obrađenim temama u prethodne 3 radionice. Ovu mentor...
Slika
Danas je održana još jedna u nizu, edukativna radionica na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda za žene sa područja grada Gračanica. Prisutnima su objašnjeni postupci postupci proizvodnje hrane, uzimajući u obzir procesne parametre kao što su vrijeme i temperatura kuhanja, zamrzav...
Slika
Danas je nastavljena edukacija na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda  za žene sa područja grada Gračanica. Učesnice su se educirale o zakonskoj osnovi deklarisanja proizvoda, osnovnim parametrima koji se moraju nalaziti na etiketi proizvoda, te dopunskim dodacima koje proi...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA je danas u saradnji sa Gradom Gračanica održalo edukaciju na temu kontrole kvalitete i prerade hrane u Gračanici. Današnja teme su se odnosila na primjere dobre proizvodne i higijenske prakse sa naglaskom na čišćenje, dezinfekciju i zaštitu od štetočina sa ciljem sprječavan...
Slika
Danas je u Gračanici kompletirana edukacija na kojoj je profesor Midhat Jašić prezentirao preporuke o zdravoj prehrani u lokalnim uvjetima. Edukacija je organizovana u saradnji sa Gradskom upravom Gračanica, a prisustvovalo je 25 žena sa područja Gračanice, dok se kompletan projekat čiji je osnovni cilj ja...
Slika
Danas je u Ugljeviku kompletirana četverodnevna edukacija za žene sa područja ove opštine na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda. Četvrtom danu edukacije prisustvovalo je 15 žena u organizaciji Udruženja žena "Rudar" iz Ugljevika. Kompletna edukacija implementirana je od strane Udružen...
Slika
U prostorijama Udruženja za razvoj NERDA održan je koordinacioni sastanak sa predstavnicima škola, Prof. Dr. Midhat Jašić i projektnim timom Udruženja za razvoj NERDA. Dogovoren način i okvirni termin održavanja edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizac...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA u saradnji sa Udruženjem žena „Rudar“ iz Ugljevika  organizovalo je treći dan edukacije na temu kontrole kvalitete i prerade hrane hrane u Ugljeviku.  Profesor Husejin Keran danas je prezentirao zakonske osnove deklarisanja proizvoda, osnovne parametre koji se moraju nalaziti ...
Slika
Danas je u Gračanici održana prva u nizu edukacija na temu osnaživanja žena. Udruženje za razvoj NERDA, u saradnji sa Gradskom upravom Gračanica i udruženjima žena iz ovog grada, organizovalo je prvu edukaciju na kojoj je profesor Midhat Jašić prezentirao značaj umjerene i raznovrsne prehrane, te objasnio n...

Novosti

0 0