HTML

Pratite nas:
Slika
Održana je druga u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta".Edukaciji je prisustvovalo 20 učeni...
Slika
Održana je prva u nizu edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini" u okviru projekta "GreenWorks – ZeleniRadovi, uticaj civilnog društva na smanjenje zagađenja zraka i zemljišta". Edukaciji je prisustvovalo 20 učeni...
Slika
Danas je kompletirana edukacija na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda  za žene sa područja grada Gračanica. Tokom ove završne sesije učesnice su postavljale pitanja i iskoristile priliku da testiraju svoje proizvode u skladu sa obrađenim temama u prethodne 3 radionice. Ovu mentor...
Slika
Danas je održana još jedna u nizu, edukativna radionica na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda za žene sa područja grada Gračanica. Prisutnima su objašnjeni postupci postupci proizvodnje hrane, uzimajući u obzir procesne parametre kao što su vrijeme i temperatura kuhanja, zamrzav...
Slika
Danas je nastavljena edukacija na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda  za žene sa područja grada Gračanica. Učesnice su se educirale o zakonskoj osnovi deklarisanja proizvoda, osnovnim parametrima koji se moraju nalaziti na etiketi proizvoda, te dopunskim dodacima koje proi...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA je danas u saradnji sa Gradom Gračanica održalo edukaciju na temu kontrole kvalitete i prerade hrane u Gračanici. Današnja teme su se odnosila na primjere dobre proizvodne i higijenske prakse sa naglaskom na čišćenje, dezinfekciju i zaštitu od štetočina sa ciljem sprječavan...
Slika
Danas je u Gračanici kompletirana edukacija na kojoj je profesor Midhat Jašić prezentirao preporuke o zdravoj prehrani u lokalnim uvjetima. Edukacija je organizovana u saradnji sa Gradskom upravom Gračanica, a prisustvovalo je 25 žena sa područja Gračanice, dok se kompletan projekat čiji je osnovni cilj ja...
Slika
Danas je u Ugljeviku kompletirana četverodnevna edukacija za žene sa područja ove opštine na temu kontrole kvalitete i prerade prehrambenih proizvoda. Četvrtom danu edukacije prisustvovalo je 15 žena u organizaciji Udruženja žena "Rudar" iz Ugljevika. Kompletna edukacija implementirana je od strane Udružen...
Slika
U prostorijama Udruženja za razvoj NERDA održan je koordinacioni sastanak sa predstavnicima škola, Prof. Dr. Midhat Jašić i projektnim timom Udruženja za razvoj NERDA. Dogovoren način i okvirni termin održavanja edukacija u okviru projekta "Ekološki aspekti zdrave prehrane""Podrška projektima organizac...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA u saradnji sa Udruženjem žena „Rudar“ iz Ugljevika  organizovalo je treći dan edukacije na temu kontrole kvalitete i prerade hrane hrane u Ugljeviku.  Profesor Husejin Keran danas je prezentirao zakonske osnove deklarisanja proizvoda, osnovne parametre koji se moraju nalaziti ...
Slika
Danas je u Gračanici održana prva u nizu edukacija na temu osnaživanja žena. Udruženje za razvoj NERDA, u saradnji sa Gradskom upravom Gračanica i udruženjima žena iz ovog grada, organizovalo je prvu edukaciju na kojoj je profesor Midhat Jašić prezentirao značaj umjerene i raznovrsne prehrane, te objasnio n...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA je u saradnji sa Udruženjem žena „Rudar“ iz Ugljevika  organizuje edukaciju na temu kontrole kvalitete i prerade hrane hrane u Ugljeviku.  Danas je profesor Husejin Keran održao predavanje na temu procesa prerade hrane i najčešćih uzroka kvarenja hrane. Treningu je prisustvoval...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA u saradnji sa udruženjima žena u Bratuncu organizovalo je i drugi dan edukacija na temu zdrave prehrane sa ciljem jačanja imuniteta žena sa područja ove opštine. Profesor Midhat Jašić održao je predavanje na temu zdravstvene ispravnosti hrane i planiranja sedmičnih i dnevnih zd...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA i Udruženje žena “Rudar” Uglejvik održali su edukativnu radionicu na temu kontrole kvalitete i prerade hrane za žene sa područja opštine Ugljevik. Na ovoj edukaciji profesor Husejin Keran je prezentirao značaj dobre higijenske prakse u proizvodnji hrane, te sanitarno-t...
Slika
Udruženje za razvoj NERDA i Udruženje žena “Priroda” Bratunac održali su edukativnu radionicu na temu zdrave prehrane sa ciljem jačanja imuniteta žena sa područja opštine Bratunac. Na ovoj edukaciji profesor Midhat Jašić, prezentirao je značaj umjerene i raznovrsne prehrane, te objasnio načela i preduvjete zdra...

Novosti

0 0