HTML

Follow us:

Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA u saradnji sa Sberbank BH d.d.

Slika


Garantni fond Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli je finansijski instrument kojim se olakšava poduzetnicima sa područja Tuzlanskog kantona da obezbjede finansijska sredstva iz eksternih izvora, a kroz izdavanje garancija za kredite koje poduzetnici traže za unapređenje poslovne aktivnosti.

Korisnici kredita


Mala i srednja preduzeća i samostalni poduzetnici koji imaju sjedište na području ekonomske regije sjeveroistočna BiH kojima je potrebno finansiranje za slijedeće namjene:

-Proizvodnja
-Kvalifikovane usluge
-Obrtništvo
-Aktivnosti vezane za izvoz ili zamjenu uvoza
-Inovativne aktivnosti i high tech

Krediti se ne odobravaju za:

-Trgovinu
-Ulaganje u kockarnice i igre na sreću

Prednosti za korisnike kredita Garantnog fonda


-Povoljna kreditna sredstva za postizanje konkurentnosti poslovanja,
-Besplatna tehnička podrška u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje na kreditna sredstva,
-Olakšana, brza i efikasna procedura realizacije kreditnih sredstava,
-Mogućnost ponovnog apliciranja

Loan ammounts

 

From 5.000,00 KM to 200.000,00 KM

Loan repay period

 

Up to 5 years (60 months) with possible grace period up to 6 months

 

Contact person:

Jasenko Omerćehajić
Guarantee Fund Manager

Email: gf@nerda.ba
Telefon: +387 35 369 909
0 0