HTML

Pratite nas:
Novosti

U sklopu specijalizirane edukacije za osiguranje kvaliteta u oblasti posmatranja ptica održana je još jedna radionica.

 

29.04.2022 08:14
Slika
 
U sklopu specijalizirane edukacije za osiguranje kvaliteta u oblasti posmatranja ptica održana je još jedna jednodnevna radionica na lokalitetu Haljinići kod Kaknja.

Močvara Bistrik se nalazi unutar šireg područja Haljinići koji administrativno pripadaju Općini Kakan. Ptice predstavljaju najspecifičniji dio biodiverziteta močvare Bistrik. Zabilježeni broj vrsta predstavlja 62,72% broja historijski zabilježenih vrsta u Bosni i Hercegovini. Najveći broj vrsta je zabilježen u vrijeme migracije što upućuje da je područje močvare Bistrik jedno je od bitnih zaustavljališta ptica (stop over site) u Bosni i Hercegovini.

Pod stručnim vodstvom eksperata iz Udruženja “Naše ptice” Sarajevo, 20 učesnika imalo je priliku saznati više o temama migracija ptica i njihovog praćenja dok se praktični rad fokusirao na determinaciju vrsta ptica. Praktični dio edukacije koji se odnosi na posmatranje ptica bit će nastavljen kroz niz posjeta lokalitetima od značaja za ptice u Bosni i Hercegovini.

Specijalizovana obuka za osiguranje kvaliteta u vezi sa posmatranjem ptica ima za cilj izgradnju vještina i znanja polaznika u oblasti posmatranja, istraživanja i zaštite ptica, a realizuje se u okviru Interreg Interreg IPA CBC Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014 2020 i sufinansiran je sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Fotografije: Tomas Bingas
0 0