HTML

Pratite nas:
Novosti

U Gračanici održan prvi set radionica u okviru projekta „Education4All“

 

23.10.2023 14:14
Slika
 
Udruženje za razvoj NERDA je u okviru projekta „Education4All“ organizovalo prvi ciklus 4-dnevnog edukativno – informativnog treninga na temu inkluzivnog obrazovanja u Gračanici. Edukacija je namijenjena prvenstveno asistentima u nastavi, ali i nastavnom osoblju i defektolozima koji su angažovani u školskoj 2023/2024 godini. Treningu su 20. i 21. oktobra prisustovala ukupno 17 polaznika iz JUOŠ „Hasan Kikić“, JUOŠ „Soko“, JUOŠ „Džakule“, JUOŠ „Doborovci“ te JUOŠ „Džakule“.
Prvi dan treninga polaznici su imali priliku upoznati se sa osnovnim elementima inkluzivnog obrazovanja s osvrtom na zakonski okvir u BiH te karakteristikama djece/osoba s teškoćama u intelektualnom i tjelesnom razvoju, djece s autizmom i oštećenjem sluha, govora i vida.
Drugi dan treninga polaznici su prošli kroz procese procjene sposobnosti djece i mladih s teškoćama u razvoju u Tuzlanskom kantonu i značaj pedagoške opservacije. Jedan dio treninga planiran je za praktičan rad pri čemu su polaznici imali priliku proći kroz načine prilagodbe programa i didaktičkog materijala za djecu sa poteškoćama te samostalno izraditi prilagođeni program s ciljem lakšeg usvajanja znanja.
Projekat „Education4All“ je finansiran od strane Američke ambasade, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i Centrom za ranu intervenciju „Mali svijet“ Bistarac.
0 0