HTML

Pratite nas:
Novosti

Registrujte se KALCESS.net!

 

26.09.2023 11:47
Slika
 
Kalcess.net je regionalna interaktivna platforma za povezivanje kompanija, akademaca i mladih ljudi u
potrazi za različitim prilikama za saradnju. Ukoliko mislite da vam neko ili nešto nedostaje u vašoj
kompaniji, projektu, istraživanju ili karijeri, registrujte se i pristupite mreži koja vam pomaže da idete
naprijed.
Kalcess.net je razvijena u okviru projekta SUCCESS finansiranog od strane Evropske Unije kroz program
Erasmus + Unapređenje kapaciteta visokoškolskih institucija. Projekat SUCCESS ima za cilj da unaprijedi
saradnju između pojedinih univerziteta i kompanija u regionu Zapadnog Balkana i da pruži bolje
mogućnosti mladih ljudi za unapređenje njihovih vještina i kompetencija a samim tim i veće šanse za
zaposlenje u struci.
Jedinstvena je u pogledu ciljnih grupa kao i zemalja u kojima je prisutna a omogućava pretraživanje i
pronalaženje potencijalnih partnera za projekte, istraživanja, razmjenu informacija i druge vidove
saradnje. Trenutno je prisutna u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Kosovu sa namjerom
proširenja i na druge zemlje u regionu.
Oni koji su u potrazi za poslom objavljuju svoje vještine i kompetencije. Kalcess.net omogućava
kompanijama detaljnu pretragu obimne baze kako bi pronašli i zaposlili talentovane mlade ljude.
Akademci putem platforme objavljuju najnovija dostignuća u oblasti nauke i struke a ujedno traži
partnere i investitore za svoje buduće projekte i istraživanja. Sva interakcija je besplatna i pored
networkinga omogućuje i besplatnu promociju svih registrovanih individua, kompanija i institucija.
Kalcess.net tek započinje svoj put a već ima preko 100 registrovanih korisnika i preko 20 akademskih
institucija.
Problemi koji su zajednički za sve tri grupe koje platforma targetira su:
Visoko obrazovanje je u disbalansu sa potrebama tržišta
Neefikasna povezanost univerziteta i privrede u regionu
Netransparentan proces angažovanja novih kadrova
Nemogućnost adekvatnog zaposlenja bez prethodnog iskustva.
Nepoveznost istraživačkog sektora i rezultata sa sektorom privrede.
Koristi za pojedinca
Pristup kompanijama iz regije Zapadnog Balkana
Pristup prilikama za zaposlenje, praksu, freelance projekte
Uvid u trendove u privredi i tražnju na tržištu rada
Benefiti za kompanije/organizacije
Povezivanje sa kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana
Pristup jedinstvenoj bazi talenata i znanja
Mogućnost detaljne pretrage po ključnim vještinama i kompetencijama
Korisne informacije za službe ljudskih resursa
Zajednički projekti sa akademcima/istraživačima
Dijeljenje informacija, dostignuća na regionalnom nivou
Koristi za univerzitet/fakultete/akademce
Brz i besplatan pristup zapadno Balkanskoj mreži univerziteta i kompanija/organizacija
Zajednički projekti i istraživanja
Diseminacija naučnih rezultata i istraživanja
Vidljivost i promocija institucija i njihovih usluga


Registrujte se

0 0