HTML

Pratite nas:
Novosti

Održana Regionalna turistička konferencija

 

12.12.2023 20:41
Slika
 
Na Zlatiboru je od 07. do 09. decembra 2023. godine održana Regionalna turistička konferencija koja je okupila više 70 eminentnih stručnjaka iz sektora turizma, uključujući predstavnike nadležnih institucija, organizacija i uslužnih djelatnosti iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Konferencija je organizirana u okviru projekta „Open-Air Everywhere“ – Novi lokaliteti za boravak na otvorenom u svrhu unaprijeđenja kvaliteta turističkog proizvoda s ciljem predstavljanja različitih perspektiva za razvoj turizma od posebnog interesa, kao što je turizam na otvorenom. Brendiranje destinacije bila je jedna je od centralnih tema konferencije a okupila je ključne predstavnike turističkih organizacija i zajednica, poslovnog sektora i akademske zajednice koji su imali priliku saznati više o razlikama između brenda kao nečega što ne mora biti dobro samo po sebi i brendiranja, kao aktivnog procesa upravljanja brendom i sopstvenog učešća u kreiranju brenda.
Organizacija konferencija bila je prilika i za promociju nekih od najznačajnijih očekivanih rezultata Projekta a kao jedan od najvažnijih ishoda konferencije bit će izrađen dokument sa preporukama koje se odnose na poticaje i propise u turizmu posebnih interesa a koji će obuhvatiti različite nivoe vlasti u obje partnerske zemlje.
Projekt je finansiran u okviru trećeg poziva Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014. – 2020. (IPA II) koji sufinancira Evropska unija. Ukupna vrijednost projekta je 394.082,03 EUR uz sufinansiranje Europske unije od 84,87% (334.457,42 EUR) i 15,13% (59.624,61 EUR) doprinosa partnera na projektu. Ugovor o sufinansiranju od strane Evropske unije potpisan je s Ministarstvom finansija Republike Srbije – Odjelom za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih od strane Evropske unije.
0 0