HTML

Pratite nas:
Novosti

GreenCBC radionica Transfer tehnologija i Priprema EU projekta

 

02.06.2022 11:51
Slika
 
U Centru kompetencija u Gradištu, jučer i danas, održavaju se dvije radionice u okviru projekta Prekogranična mreža u području otvorenih inovacija u bioekonomiji – GreenCBC namijenjene poduzetnicima, znanstvenim organizacijama, javnom sektoru i poduzetničkim potpornim institucijama.
Jučer su nam predavači iz Tera Tehnopolis predstavili inovativne poslovne modele, načine upravljanja intelektualnim vlasništvom te transfer tehnologije.
Danas naš nositelj Hrvatska gospodarska komora predstavlja novi program Horizon Europe i buduće Pozive. Centar kompetencija pridružuje se s predstavljanjem dobrih primjera Horizon projekata.
Glavni cilj projekta GreenCBC je uspostaviti prekograničnu mrežu u području otvorenih inovacija u bioekonomiji kao rješenje za povećanje suradnje između malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija te institucija za istraživanje i razvoj kako bi se stvorile održive veze za uspostavu okruženja povoljnog za inovacije i stvaranje novih proizvoda veće dodane vrijednosti.
Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. #InterregIPACBC
Interreg IPA CBC Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014 2020
0 0