Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

Placeholder image

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, danas je obišao jedno od omiljenih izletišta Tuzlanki i Tuzlaka, Ilinčicu, gdje su u toku radovi u okviru projekta „Panonsko-jadranska veza“, skraćeno PA.CON. Trenutno se završava uređenje 16 piknik lokacija, vrši se postavljanje ulične LED rasvjete, a, između ostalog, u toku je i zaključivanje ugovora za uređenje objekta Doma prirode. Svi radovi izvode se u okviru programa Interreg IPA CBC Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014 2020 i sufinancirani su sredstvima ERDF i IPA II fondova EU.

01.09.2021 - GIZ je objavio javni poziv za prijavu projekata u oblasti metalnog i drvoprerađivačkog sektora sa ciljem ublažavanja utjecaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19

Placeholder image

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, finansiranog od strane Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, GIZ je objavio javni poziv za prijavu projekata u oblasti metalnog i drvoprerađivačkog sektora sa ciljem ublažavanja utjecaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19. Fond od 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupan je za mjere oporavka za mikro, mala i srednja preduzeća u navedenim sektorima. Prijave je moguće podnijeti online, putem aplikacijskog portala: www.eu4business.core-enigma.com -> GIZ će održati dvije online info sesije povodom javnog poziva 14.09.2021 i 16.09.2021.

Placeholder image

U julu ove godine je usvojen set Zakona koji podržava Zeleni plan EU, čiji je cilj da Evropa bude prvi klimatski neutralnio kontinent 2050. godine. BiH je pred izborom da sama oporezuje proizvode iz „prljavih“ industrija ili će to pri izvozu učiniti EU. Najveći emiter emisije CO2 je energetski sektor, posebno elektroenergetski sektor, a najviše TE koje proizvode električnu energiju iz uglja.

Placeholder image

Pariski klimatski sporazum je generacijska prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ako je propusti, ostat će crna rupa svijeta. Put do nove političke, ekonomske i kulturološke paradigme neće biti lak, ali je krucijalan za opstanak. Hipereksploatacija prirodnih resursa je iscrpila planetu Zemlju do granice iznemoglosti. To za posljedicu ima klimatske promjene koje su radikalno pogoršale egzistencijalne uslove svih živih bića. Nijedan dio svijeta nije pošteđen i niko neće biti pošteđen. U strahu da bi postojeći ekonomski obrazac, čija su osnova fosilna goriva, zaista mogao značiti apokalipsu, svijet se Pariskim klimatskim sporazumom 2016. odlučio da promijeni način na koji funkcioniše. Napuštanje postojećeg modela privređivanja neće značiti samo ekonomske posljedice, već će uzrokovati i velike društvene promjene. Bosna i Hercegovina se potpisivanjem ovog sporazuma obavezala da će biti dio promjene. Da li će to zaista biti tako, zavisi od nje same.

12.07.2021 - Održan sastanak Nadzornog odbora projekta SUCCESS

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA 8. i 9. jula prisustvovalo je Nadzornom odboru Projekta SUCCESS u Sarajevu. Sve se održalo u hibridnoj formi gdje je određeni broj prisustvovao lično, dok su ostali partneri prisustvovali online - preko Google Meet-a. Prvi dan sastali smo se na IBU-u, dok smo drugi dan proveli u predivnom okruženju na planini Igman u Hotelu Monti. Koordinatorica projekta bila je Nataša Tandir ispred IUB-a. Sastanak je uključivao opšu raspravu, raspravu o razvoju platforme, pripremnim aktivnostima za WP2 te aktivnostima na polju diseminacije.

07.07.2021 - Sastanak povodom izrade Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2021-2027

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA odazvalo se pozivu i danas je prisustvovalo Sastanku povodom izrade Strategije za razvoj turizma u Federaciji BiH 2021-2027. Danas su, uz podršku USAID Turizam projekta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Privredna komora FBiH održali inicijali sastanak za izradu Strategije razvoja turizma FBiH za 2021-2027. Cilj je definiranje novog pristupa izradi Strategije u skladu s promjenama i potrebama tržišta, kao i većom uključenošću kantona i privatnog sektora. Premijer FBiH, Fadil Novalić, je istakao da turizam može postati najutjecajniji sektor za našu privredu, dok je federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo predstavila planirane korake za predstojeće aktivnosti i s predstavnicima kantona tokom panel diskusije razgovarala o najvažnijim razvojnim prioritetima za održivi turizam. Marko Šantić, predsjednik Privredne Komore FBiH, naglasio je da u razvoju turizma u FBiH i izradi strategije ključnu ulogu igra javno-privatno partnerstvo. Projekt USAID Turizam će podržati FMOT pri izradi Strategije razvoja turizma FBiH 2021 - 2027 koristeći pristup baziran na četiri principa, razvijen u skladu s najboljim međunarodnim praksama za unaprijeđenje konkuretnosti turističkog sektora.

06.07.2021 - Prošle sedmice održana je Uvodna konferencija u okviru projekta Panonsko-jadranska veza/PA.CON

Placeholder image

Uvodna online konferencija, organizovana u okviru projekta Panonsko-jadranska veza/PA.CON, održana je 30. juna 2021. godine u organizaciji Udruženja za razvoj NERDA i bliskoj koordinaciji s projektnim partnerima: Općinom Nijemci, Gradom Tuzla, Centrom za zaštitu i proučavanje ptica i Javnim preduzećem za nacionalne parkove Crne Gore. Događaj je okupio 86 predstavnika različitih ciljnih grupa projekta, uključujući nadležna ministarstva, lokalne vlasti, turističke zajednice i agencije te ostale aktere uključene u programiranje i provedbu projektnih inicijativa u turističkom sektoru. Konferencije je bila posvećena predstavljanju generalnog okvira projekta i njegovih glavnih ciljeva i očekivanih rezultata kao i aktivnosti projekta i postignuća u provedbi. Projekt PA.CON ima za cilj doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa prekogranične regije. To će se postići obnavljanjem i uređenjem 3 prirodna dobra u Nijemcima (Hrvatska), Tuzli (BiH) i Skadarskom jezeru (Crna Gora), ali i aktivnostima izgradnje kapaciteta usmjerenim na jačanje vještina i kapaciteta ciljnih grupa u održivom upravljanju turističkim destinacijama i osiguranje kvalitete u upravljanju. Dodana vrijednost prekogranične saradnje ogledat će se u korištenju zajedničkih prirodnih dobara i ptičjeg fonda kao turističkog potencijala za privlačenje novih posjetilaca. Projekt Panonsko-jadranska veza/PA.CON sufinansiran je sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije kroz Interreg IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 -2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.870.267,92, a iznos od 1.578.319,07 EUR sufinansiran je od strane Evropske Unije. Trajanje projekta je 24 mjeseca počevši od 15.10.2020. godine do 14.10.2022. godine. Više informacija o projektu možete pronaći na: https://www.facebook.com/PannoniaAdriaConnection

22.06.2021 - Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs)

Placeholder image

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine iskustva u upravljanju svojim preduzećem i koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom. Ovaj program takođe nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podrške preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Troškovi mladih preduzetnika prilikom boravka u inostranstvu su pokriveni od strane programa Erasmus za mlade preduzetnike, a posjete se obavljaju u skladu sa trenutno važećim COVID-19 mjerama. Tako obje strane imaju koristi od razmjene. Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanja kontakta, pronalaska odgovarajućeg preduzetnika, definisanja plana posjete, a na raspolaganju je i tokom cijelog vremena razmjene. Više informacija o programu i načinu prijave je raspoloživo na web-stranici: European business exchange programme - Erasmus for Young Entrepreneurs (erasmus-entrepreneurs.eu) Za detaljnije informacije o učešću u programu Erasmus za mlade preduzetnike, možete kontaktirati Agenciju za razvoj preduzeća Eda, putem e-maila eda@edabl.org ili telefona 051/300-241

15.06.2021 - Održan 4. sastanak projektnog tima PA.CON-a

Placeholder image

Održan 4. sastanak projektnog tima PA.CON-a, ovo je ujedno bio i prvi sastanak koji se održao uživo. Na sastanku je bilo govora o predstojećoj Kick-off konfernenciji, koja je zbog pandemije sve do sada odlagana, a i sada će biti organizovana putem Zoom platforme. Domaćin sastanka bila je NERDA-e, a gostima smo skupa sa partnerima iz Grada Tuzla pokazali i neke od najzanimljivijih atrakcija našeg grada.

09.06.2021 - Održana 71. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Placeholder image

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA ponedjeljak u 10:00h održao je svoju 71. redovnu sjednicu. Sjednica je održana u Dramar centru, dok je jedan od članova prisustvovao putem Zoom aplikacije. Sjednica je prethodila XX i XXI redovnoj Skupštini Udruženja za razvoj NERDA.

09.06.2021 - Održana XX i XXI redovna sjednica Skupštine Udruženja za razvoj NERDA

Placeholder image

U ponedjeljak, 07.06.2021. 11:00 u Tuzli održane su XX i XXI redovne sjednice Skupštine Udruženja za razvoj NERDA na kojoj su članovi Skupštine usvojili Izvještaj o radu Upravnog odbora za period januar-decembar 2019-2020 te su informisani o aktivnostima, rezultatima i finansijskom poslovanju Udruženja u proteklom periodu. Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim djelovanjem, kao i podnošenjem novih razvojnih inicijativa. Sjednice su održane u Dramar centru u Tuzli, dok je veći broj članova sudjelovao putem Zoom aplikacije

03.06.2021 - Objavljen javni poziv o pružanju tehničke podrške u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta za preduzeća iz BiH

Eda – Agencija za razvoj preduzeća je u okviru projekta SBA u BiH, raspisala javni poziv za izražavanje interesa za tehničku podršku u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta. Predmet javnog poziva je izbor MSP koja su zainteresovana za unapređenje energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta. Cilj javnog poziva je unapređenje energetske efikasnosti domaćih MSP, kroz promociju mreža energetske efikasnosti u industriji. Zainteresovanim MSP, koja imaju potrebu za unapređenjem energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, biće obezbijeđena tehnička podrška kroz finansiranje provođenja treninga u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta, te provođenje energetskog audita, sa ciljem identifikacije mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti. Pored toga, biće inicirana razmjena znanja i iskustava MSP u okviru navedenih oblasti. Tehnička podrška će biti obezbijeđena angažovanjem sertifikovanih energetskih menadžera i auditora. U okviru Javnog poziva, predviđena je tehnička podrška za 16 MSP. Okvirni period provođenja aktivnosti, odnosno pružanja tehničke podrške je 1. avgust – 30. novembar 2021. godine. Javni poziv ostaje otvoren do izbora 16 MSP zainteresovanih za tehničku podršku, a najkasnije do 1. avgusta 2021. godine. Javni poziv sa detaljnim informacijama se može preuzeti na web-stranici Ede: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/05/JP-za-tehni%C4%8Dku-podr%C5%A1ku-u-oblasti-energetske-efikasnosti-i-energetskog-menad%C5%BEmenta.pdf

21.05.2021 - Jačanje kapaciteta u upravljanju projektnim ciklusom za uposlenike NERDA i Turističke zajednice Tuzla

Placeholder image

U periodu od 17-19.maja 2021.godine, članovi projektnog tima Udruženja za razvoj NERDA, zajedno sa uposlenicima Turističke zajednice grada Tuzle pohađali su obuku iz oblasti Upravljanja projektnim ciklusom (eng. Project Cycle Management – PCM). Obuka je bila usmjerena ka jačanju kapaciteta za korištenje fondova Evropske unije i drugih donatora, tokom koje su polaznici imali priliku dobiti potrebne informacije o svim fazama Upravljanja projektnim ciklusom, elementima i sadržaju logičke matrice, te o vremenskom rasporedu i izradi budžeta. Kroz interaktivne radionice i rad na konkretnim projektnim prijedlozima, polaznici su stekli osnovne vještine potrebne za pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga.

Placeholder image

ŠTA JE BALKATHON? Balkathon je onlajn, regionalno takmičenje koje organizuje Savjet za regionalnu saradnju (RCC) kroz koje poziva zainteresovane mlade ljude, preduzetnike, studente, digitalne habove, startape, naučne parkove, univerzitete, mala i srednja preduzeća, itd. iz svih ekonomija zapadnog Balkana da predlože i razviju inovativna digitalna rješenja. KO SE MOŽE PRIJAVITI? Timovi sastavljeni od učesnika koji dolaze iz ekonomija zapadnog Balkana mogu se prijaviti za ovogodišnji Balkathon 2.0. Timovi se ohrabruju da među svoje članove uključe kvalifikovane pojedince, IKT kompanije, studente, nevladine organizacije, obrazovne institucije, startap kompanije, itd. DO KADA TRAJU PRIJAVE? Prijave su otvorene od 5. maja do 19. maja 2021, do 15:00 (CET + 1).

28.04.2021 - Održana još jedna radionica SUCCESS projekta

Placeholder image

Prošli vikend bio je prilično produktivan. Održan je još jedan od sastanaka projekta SUCCESS povodom Work Package 1, sastanak je održan ispred Univerziteta Novi Sad. Na dnevnom redu bile su prezentacije modela uspješne saradnje između univerziteta i poduzeća, iz Poljske, Njemačke, Španije i Srbije. Drugi dio sastanka obuhvaćao je zemlje zapadnog Balkana (WBC) predstavljajući rezultate istraživanja koja su proveli na univerzitetima i preduzećima kako bi prikazali postojeće modele saradnje. Ovim putem se potiče moguća interakcija između univerziteta i preduzeća, kojom se stvara dodatna motivacija za saradnju. Rezultati ove radionice trebaju uputiti univerzitete zapadnog Balkana na dobru praksu koju trebaju usvojiti i ugraditi u svoju strategiju. U konačnici sveukupni cilj posvećen je obrazovanju učenika i povećanju njihovog zaposlenja u profesionalnom okruženju. Za više informacija zapratite Facebook profil projekta SUCCESS https://www.facebook.com/UniversityEnterpriseCooperation/

23.04.2021 - Održan treći sastanak partnera projekta Pannonia-Adria Connection PA.CON

Placeholder image

Ovog četvrtka putem online Zoom platforme održan je treći sastanak partnera na projektu Panonsko-jadranska veza PA.CON, koji se provodi u okviru Interreg IPA CBC Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. Na sastanku se razmatralo o dosadašnjim aktivnostima kao i o planovima u narednom razdoblju.

23.04.2021 - Sastanak uposlenika NERDA-e sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinja - TREDEA

Placeholder image

Predstavnici Udruženja za razvoj NERDA su u sklopu posjete istočnoj Hercegovini posjetili Agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća Trebinja- TREDEA. Na ovom sastanku su predstavnici obje institucije predstavili projekte na kojima trenutno rade i razmjenjenili dosadašnja iskustva sa raznim donatorima, posebno u sektorima poljoprivrede i turizma. Dogovorena je potencijalna saradnja trenutnim i budućim razvojnim projektima od kojih bi obje regije mogle imati koristi.

21.04.2021 - Ministar Hodžić održao sastanak sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla

Placeholder image

Kako bi se osnažila finansijska podrška malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona, ministar privrede Tuzlanskog kantona Mevludin Hodžić održao je sastanak sa direktorom Udruženja za razvoj NERDA Tuzla Enesom Drljevićem. Tema sastanka bio je plan buduće saradnje između institucija i zalaganje na jačanju Garantnog fonda NERDA. Riječ je o fondu kojim NERDA u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona omogućava podršku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Putem Fonda osiguravaju se garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju. Udruženje za razvoj NERDA, rečeno je ovom prilikom, trenutno implementira nekoliko razvojnih projekata u regiji sjeveroistočne Bosne kao i projekte prekogranične saradnje. U narednom periodu, naglašeno je, Udruženje za razvoj NERDA usmjerit će svoje aktivnosti na jačanje lokalnih kapaciteta kao i pružanje podrške i stavljanju svojih kapaciteta na raspolaganje Vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu privrede. Sastanak je bio prilika za rezimiranje rezultata dosadašnje saradnje Ministarstva privrede sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla na implementaciji zajedničkih projekata i aktivnosti uz iskazano uvjerenje da će ta saradnja biti nastavljena i u budućem periodu.

Placeholder image

Link web stranice: https://success-project.ba/

16.04.2021 - Aktivnosti Interreg projekta RESTART_4 Danube

Placeholder image

U okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog projekta RESTART_4 Danube 14. i 15. aprila 2021. održana je online konferencija čiji domaćin je bila Hrvatska gospodarska komora. Tematske aktivnosti su podijeljene u 3 cjeline: prva Radionica političkog dijaloga i prvi Sastanak Danurban radne skupine, te drugi Sastanak Upravnog odbora RERTART_4 Danube projekta. Radionica političkog dijaloga je uključivala panel raspravu o stanju razvoja kulturnih i kreativnih industrija, kulturne politike i uticaja COVID-19 na kulturne i kreativne industrije država Podunavlja, a panelisti su bili donosioci odluka iz država uključenih u implementaciju projekta. Bosnu i Hercegovinu je predstavila Asja Redžić, Pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle. Na Sastanku Danurban radne skupine, koju sačinjavaju predstavnici projektnih partnera i eksterni eksperati iz oblasti kulturne i kreativne industrije (KKI), raspravljano je o zadacima radnih grupa u cilju poboljšanja provođenja Lokalnih akcionih planova i formiranju mreže uslužnih hub-ova iz polja KKI. Udruženje za razvoj NERDA je, zajedno sa Vođom projekta UPB, nosioc ove aktivnosti, te je tokom sastanka prezentiralo priručnik rada ove radne skupine. Na Sastanku Upravnog odbora RERTART_4 Danube projekta, analizirano je dosadašnje provođenje projektnih aktivnosti i raspravljano je o daljem razvoju projekta.

Placeholder image

SUCCESS online radionica o administiranju projektima održana je 14.04.2021. Radionica je održana putem Google Meet-a.

13.04.2021 - Održana 70. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Placeholder image

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA danas u 11:00h putem Zoom aplikacije održao je svoju 70. redovnu sjednicu. Direktor Drljević podnio je članovima Upravnog odbora Izvještaj o radu Udruženja za razvoj NERDA u 2020. godini, te Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu. Nadalje Upravni odbor je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora, sa fokusom na nove projekte čija je provedba već počela.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image