Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

18.09.2018 - Završna konferencija projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini"

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), danas je u Orašju održana završna konferencija projekta. Bila je ovo prilika da za oko 50 učesnika konferencije projektni tim prezentira rezultate ostvarene kroz projekt, od kojih su najznačajniji sljedeći: (1) u Srednjoj strukovnoj školi Orašje provedena tri programa stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe; (2) ukupno 39 nezaposlenih osoba obučeno za 3 deficitarna zanimanja: CNC operater, stolar i mesar; (3) oko 15 novih radnih mjesta kreirano na području Posavine; (4) unaprijeđeni kapaciteti Srednje strukovne škole Orašje za izvođenje stručnog osposobljavanja radne snage nabavkom računarske opreme i CNC stroja; (5) ojačano partnerstvo lokalnih aktera na tržištu rada za kreiranje prilika za zapošljavanje; (6) izrađena Analiza tržišta rada Županije Posavske sa preporukama za unaprijeđenje upisne politike. Na konferenciji su se obratili Načelnik Općine Orašje, Ravnatelj Službe za upošljavanje Županije Posavske, te direktor Udruženja za razvoj NERDA. Projekt su u proteklih 15 mjeseci zajednički provodili Udruženje za razvoj NERDA sa partnerima: Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH, SKELE COMERC i PRIMA VIP.

14.09.2018 - Donacija firme PRIMA VIP

Placeholder image

Danas je u Orašju Udruzi osoba s posebnim potrebama PUT U ŽIVOT Orašje uručena donacija od strane preduzeća PRIMA VIP d.o.o. koje je partner Udruženju za razvoj NERDA u provedbi projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini". Naime, preduzeće PRIMA VIP je jedan od korisnika projekta, kroz kojeg se neuposlena lica dobila priliku za prekvalifikaciju i uposlenje, te je PRIMA VIP uposlila lica koja su obučena za zanimanje mesar. Kako je firma dobila potporu kroz projekat, finansiran sredstvima Evropske unije, odlučili su kao znak dobre volje udijeliti donaciju u mesnim proizvodima korisnicima Udruge, koja okuplja oko 150 djece sa posebnim potrebama. Radost uprave i korisnika Udruge je podijeljena sa predstavnicima NERDA-e i firme PRIMA VIP.

05.09.2018 - Peti sastanak projektnog tima u Orašju

Placeholder image

Dana 05.09.2018. u Orašju je održan peti, ujedno i završni, sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim obavio pregled realiziranih aktivnosti, usaglasio termin i program završne konferencije projekta, te se pripremio za eksternu evaluaciju projekta. Bila je ovo prilika i da se projektni tim osvrne na rezultate i efekte projekta, te da se razgovara o mogućim novim projektima.

31.07.2018 - Prezentacija Javnog poziva USAID WHAM projekta

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDa održana prezentacija Javnog poziva USAID WHAM projekta namjenjenog malim i srednjim preduzećima iz sektora drvo prerade, metaloprerade te tekstila, kože i obućarstva. Javni poziv je otvoren do 12 septembra 2018 godine.

09.07.2018 - Prezentacija finalnog nacrta Analize tržišta rada

Placeholder image

U Orašju je danas organizirana prezentacija finalnog nacrta Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“. Finalni nacrt dokumenta „Analiza tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ je nastao kao rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, kojeg finansira Evropska unija. Glavni cilj pomenutog istraživanja je bio izrada analize potreba tržišta rada u Županiji Posavskoj sa preporukama za unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovim i programima obrazovnih ustanova.

06.07.2018 - Obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom"

Placeholder image

U periodu od 3. do 5. jula 2018. godine NERDA je na poziv SWG-a u Bijeljini održala obuku na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" za 26 predstavnika JLS-a, NVO-a i drugih aktera iz regiona Drina-Sava i Drina-Tara. Učesnici iz BiH, Srbije i Crne Gore su imali priliku da se upoznaju sa osnovama pripreme projektnih prijedloga, ali i da rade na razradi konkretnih projektnih ideja kroz interaktivne radionice. Obuka je ocjenjena kao izvrsna i date su preporuke za nastavak ovakve saradnje u oblasti jačanja kapaciteta i stvaranja preduslova za prekogranične projekte.

20.06.2018 - Posjeta predstavnika ILO-a i Ministarstva civilnih poslova BiH

Placeholder image

U terenskoj posjeti Partnerstvu za upošljavanje u Posavini, danas su boravile predstavnice ILO-a i Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovom prilikom je sa članovima projektnog tima održan sastanak u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, zatim je obavljena posjeta Srednjoj strukovnoj školi, kao i firmi NEXUS BiH, koja je zaposlila 5 CNC operatera, obučenih kroz projekat. Bila je ovo prilika da se predstave rezultati projekta, ali i izazovi u njegovoj provedbi.

05.06.2018 - Druga fokus grupa u Orašju

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana druga fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 11 aktera na tržištu rada iz reda nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova, Općine Orašje, te Županijskog ureda za EU integracije i razvoj.

04.06.2018 - NERDA sa Gradom Tuzla organizirala prezentaciju LOD metodologije

Placeholder image

U petak, 01. juna 2018., Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, organizovala je radionicu na kojoj je prezentirana LOD metodologija po kojoj će se u narednom periodu vršiti raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projektima neprofitnim organizacijama. Radionici interaktivnog karaktera, prisustvovali su predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva s područja grada Tuzla, koji su imali priliku da se upoznaju sa načinom pripreme dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu za dodjelu finansijskih sredstava.

01.06.2018 - Projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" predstavljen na EUSR debati u Orašju

Placeholder image

Danas je u Orašju organizirana 14. debata u okviru EUSR Inicijative "EU u posjeti lokalnim zajednicama", koja je okupila poduzetnike, predstavnike javne uprave, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te poljoprivrednike, mlade i druge aktere lokalnog razvoja. Projekat "Partnertsvo za upošljavanje u Posavini" kojeg NERDA provodi sa partnerima na području Orašja i Posavine je bio predstavljen i promoviran na ovom događaju, zajedno sa kolegama iz ILO Ureda u BiH.

30.05.2018 - Prva fokus grupa za izradu Analize tržišta rada

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana prva fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 16 aktera na tržištu rada iz reda organa uprave, poslodavaca, biroa i projektnog tima, a uslijediće još jedna fokus grupa sa predstavnicima obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i neuposlenih lica.

24.05.2018 - Studijska posjeta Beogradu

Placeholder image

U periodu od 21. do 23. maja 2018. godine u sklopu projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" obavljena je studijska posjeta Beogradu. Članovi projektnog tima sa pridruženim predstavnicima Općina Domaljevac i Odžak su posjetili 62. Međunarodni sajam tehničkih and tehnoloških dostignuća, zatim se sastali sa Ministrom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u Vladi Srbije, te posjetili Nacionalnu službu za zapošljavanje. Trodnevna posjeta je bila prilika ne samo za upoznavanje sa najnovijim trendovima koji su predstavljeni na Sajmu, nego i za razmjenu iskustava sa institucijama Srbije koje provode programe i mjere za poticanje zapošljavanja.

24.05.2018 - 3. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Sv. Franjo“ KŠC Tuzla

Placeholder image

Učenici OŠ „Sv. Franjo“ KŠC u Tuzli bili su učesnici treće interaktivne edukativne radionice koja je održana danas u Arheološkom parku okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“. I na ovoj radionici učenici su proširili svoja znanja o kulturno-historijskom naslijeđu i prirodnom naslijeđu Tuzle. Projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

22.05.2018 - 2. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Pazar“ Tuzla

Placeholder image

Danas je održana druga edukativna radionica u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“, a učesnici ove radionice su bili učenici Osnovne škole „Pazar“ iz Tuzle u pratnji učiteljice. Nakon upoznavanja obilaska Geološke postavke i uvodnog predavanja, učenici su izradili radove na kojima su prikazani pojedini spomenici na području Tuzle. Projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

17.05.2018 - 1. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Centar“ Tuzla

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je danas organizovalo prvu radionicu u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“ o značaju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u gradu Tuzli. Učesnici radionice su bili učenici 4. razreda Osnovne škole „Centar“ iz Tuzle u pratnji učiteljica. Ovaj projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

09.05.2018 - Održan sastanak u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“

Placeholder image

Predstavnici NERDA-e održali su redovni radni sastanak s upravom JKP Pannonica doo Tuzla o tekućim aktivnostima u okviru projekta. U pripremi je organizacija tri interaktivne edukativne radionice za učenike osnovnih škola iz Tuzle koje će se održati na Pannonici, kao i obnova dijela sojenica u Arheološkom parku kompleksa Pannonica. Projekat se sprovodi okviru projekta Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

27.04.2018 - Četvrti sastanak projektnog tima - Partnerstvo za upošljavanje u Posavini

Placeholder image

Dana 27.04.2018. u Orašju je održan četvrti sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim upoznat sa aktivnostima projekta realizovanim u periodu između dva sastanka, te su dogovorene aktivnosti u vezi sa izradom analize tržišta rada, fokus grupama, i organizacijom studijske posjete. Projektni tim je obavio i drugi interni monitoring provedbe projekta.

06.04.2018 - Dodjela uvjerenja nezaposlenim licima u Orašju

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), danas je u prostorijama Srednje strukovne škole Orašje upriličena ceremonija dodjele uvjerenja neuposlenim licima koja su u proteklim mjesecima pohađala programe stručnog osposobljavanja. Naime, za potrebe poznatih poslodavaca, nezaposlena lica su pohađala obuku za zanimanja: CNC operater, stolar, mesar. Tri programa stručnog osposobljavanja je pohađalo ukupno 39 neuposlenih lica sa područja Županije Posavske. Najuspješniji kandidati će dobiti priliku za upošljavanje, a njih 11 je već stupilo u radni odnos.

02.04.2018 - Sastanak sa Ministrom privrede Tuzlanskog kantona

Placeholder image

Kako bi se osnažila finansijska podrška malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona, danas je u posjeti Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona boravio direktor NERDA-e i koordinator Garantnog fonda za MSP. Pored aktivnosti realizovanih u proteklom periodu, tema današnjeg sastanka bio je i plan buduće saradnje između institucija i zalaganje na jačanju Garantnog fonda NERDA. Tom prilikom naglašeno je da Garantni fond za 10 godina svog postojanja u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona omogućava podršku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona i da se putem Fonda osiguravaju garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju.

30.03.2018 - Održana konferencija "Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”

Placeholder image

U okviru projekta "Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla" - Program urbanog partnerstva II, koje finansira Svjetska banka i austrijska Vlada, održana je završna konferencija na kojoj je predstavljen izvještaj koji je rezultat dosadašnjih aktivnosti i analize postupaka evaluacije i praćenja rada javnih preduzeća i ustanova u gradu Tuzla, a date su i određene preporuke za unapređenje rada, te komentari i prijedlozi predstanika JP i JU. Konferenciju su organizovali projektni partneri: Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije ADT i Udruženje za razvoj NERDA.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image