Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

07.02.2018 - Finansijska revizija projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini"

Placeholder image

Projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" provodi NERDA sa partnerima uz finansijsku podršku Evropske unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Danas je pomenuti projekat bio predmetom finansijske revizije od strane neovisnih vanjskih međunarodnih revizora, što je rezultiralo pohvalama na rad Udruženja za razvoj NERDA, budući da revizori nisu evidentirali nikakva zapažanja niti preporuke. Ovo je još jedna od potvrda NERDA-inog uspješnog i kvalitetnog vođenja EU projekata.

26.01.2018 - Treći sastanak projektnog tima - LEP Posavina

Placeholder image

Dana 26.01.2018. u Orašju je održan treći sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim upoznat sa aktivnostima projekta realizovanim u periodu između dva sastanka, konkretno vezanim za provedbu programa stručnog osposobljavanja, isporuku CNC stroja i drugim aktuelnostima. Ujedno je dogovorena priprema izrade analize tržišta rada, što predstoji u narednom periodu.

26.12.2017 - Počela realizacija projekta "Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka"

Placeholder image

Danas je u prostorijama NERDA-e održan prvi radni sastanak s predstavnikom JKP Pannonica doo Tuzla, a povodom početka realizacije projekta „Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka“. NERDA sprovodi pomenuti projekat u okviru Regionalnog programa lokalne dmokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Također, nakon sastanka održana je press konferencija.

19.12.2017 - Srednjoj strukovnoj školi u Orašju isporučen CNC stroj u sklopu EU projekta

Placeholder image

U sklopu EU projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" kojeg NERDA sa partnerima provodi na području Općine Orašje i Posavine, danas je Srednjoj strukovnoj školi Orašje isporučen CNC stroj. Naime, sredstvima projekta je nabavljen CNC stroj za potrebe unapređenje izvođenja nastave u programu stručnog osposobljavanja CNC operatera u Srednjoj strukovnoj školi Orašje. Nabavkom CNC stroja se podiže kvalitet nastave ne samo za neuposlena lica koja se polaznici programa stručnog osposobljavanja u sklopu navedenog EU projekta, nego i za dalje aktivnosti Škole i izvedbu redovnog nastavnog plana i programa.

15.12.2017 - Treća grupa polaznika uspješno završila obuku na temu "Upravljanje projektnim ciklusom"

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli završena i treća obuka na temu "Upravljanja prjektnim ciklusom", koju je NERDA organizirala u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Trodnevnu obuku koju su vodile uposlenice NERDA-e sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata su pohađali predstavnici javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona. Grupa od 14 polaznika je imala priliku da se kroz grupni rad i primjere iz prakse upozna sa osnovama metodologije, te su na taj način unaprijedili svoja znanja i vještine za rad na budućim projektnim prijedlozima.

29.11.2017 - Završena obuka uposlenika Ministarstava TK

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli završena trodnevna obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" koja je organizirana u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Grupi od 15 polaznika su danas uručeni certifikati o učešću u obuci. Nakon ovoga će uslijediti i obuka za javna preduzeća iz Tuzlanskog kantona.

27.11.2017 - Obuka uposlenika Ministarstava Tuzlanskog kantona

Placeholder image

Danas je u Tuzli počela trodnevna obuka na temu "Upravljanje prjektnim ciklusom" koju su zajednički organzirali Udruženje za razvoj NERDA i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Obuka je organizirana za uposlenike Ministarstava Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda TK, sa ciljem podizanja kapaciteta za pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga. Obuka koju izvode trenerice iz Udruženja za razvoj NERDA se nastavlja i u naredna dva dana.

22.11.2017 - Održana radionica "Monitoring i evaluacija" za javna preduzeća i ustanove Grada Tuzla

Placeholder image

Radionica “Monitoring i evaluacija”, koju su organizovali Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije – ADT, Svjetska banka i Udruženje za razvoj NERDA, održana je danas u Tuzli. Tokom radionice predstavljeni su preliminarni rezultati provedenog istraživanja o praksama praćenja i procjene, odnosno monitoringa i evaluacije javnih usluga i rada javnih preduzeća i ustanova Grada Tuzla, kao i mehanizmima društvene odgovornosti.

17.11.2017 - Potpisivanje ugovora sa polaznicima obuke

Placeholder image

Danas je u prostorijama Srednje strukovne škole u Orašju upriličeno potpisivanje ugovora sa polaznicima tri Programa stručnog osposobljavanja, što je aktivnost projekta kojeg finansira Evropska unija i koji nosi naziv "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini". Naime, ove sedmice je zvanično počelo izvođenje nastave u skolopu tri Programa stručnog osposobljavanja za zanimanja: stolar, mesar i CNC operater. Oko 30 polaznika je danas potpisalo ugovore, a po okončanju obuke će dobiti priliku za zaposlenje u firmama partnericama na projektu i članicama Lokalnog partnerstva za zapošaljavanje u Orašju.

15.11.2017 - Ministarstvo razvoja i poduzetništva TK organizovalo besplatan seminar o uvođenju BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011 standarda za Energetske menadžment sisteme

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA, gđa Biljana Smajić, projekt menadžer, u srijedu 15.11.2017. godine u terminu od 12.00 - 14.00h održala je seminar o načinu uvođenja Standarda za Energetske menadžment sisteme po BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011. G. Nihad Akeljić je prezentirao iskustvo uvođenja standarda u kompaniji Sisecam soda d.o.o. Lukavac. Seminaru su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća i obrta.

17.10.2017 - Sastanak projektnog tima i Komisije za ocjenu prijava na Javni poziv

Placeholder image

Dana 17.10.2017. u Orašju je održan drugi sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim upoznat sa aktivnostima projekta, konkretno vezanim za Javni poziv za neuposlene za učešće u programima stručnog osposobljavanja. Ujedno je održan i sastanak Komisije za ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv. Komisija je zaprimila ukupno 51 prijavu za 3 zanimanja i u toku je proces obrade i ocjene prijava.

10.10.2017 - Obuka iz pripreme projektnih prijedloga za uposlenike jedinica lokalne samouprave Tuzlanskog kantona

Placeholder image

Danas je u Tuzli počela trodnevna obuka na temu "Upravljanje prjektnim ciklusom" koju su zajednički organzirali Udruženje za razvoj NERDA i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Obuka je organizirana za uposlenike grada i općina Tuzlanskog kantona, sa ciljem podizanja kapaciteta lokalnih zajednica za pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga. Obuka koju izvode trenerice iz Udruženja za razvoj NERDA se nastavlja i u naredna dva dana.

02.10.2017 - Objavljen Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga - IPA CBC SRB-BiH

Placeholder image

Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Prekograničnog programa Srbija–Bosna i Hercegovina 2014-2020 je objavljen danas, 02.10.2017. Poziv ima za cilj unapređenje održivog planiranja u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta, te jačanje kulturnog identiteta programskog područja. Aktivnosti finansirane kroz projekte mogu se sprovoditi samo na programskom području. Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina za 2014, 2015. i 2016 godinu. Sutra će u Bijeljini biti održana svečana konferencija povodom objave Poziva. Više na http://srb-bih.org/

02.10.2017 - Info dan u Orašju

Placeholder image

Sa ciljem dalje promocije Javnog poziva za neuposlene, danas je u Orašju organziran Info dan u sklopu projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija. Budući da je još uvijek otvoren Javni poziv za neuposlene u Posavini, Info dan je organiziran za povjerenike mjesnih zajednica iz tri Općine Županije Posavske, kao i za udruge žena iz Posavine. Prisutnima su prezentirani uvjeti Poziva i podijeljeni promotivni materijali, kako bi se ciljna grupa Poziva animirala za učešće u Pozivu. Javni poziv je otvoren do 12.10.2017.

20.09.2017 - NERDA uzela učešće u BFC verfikaciji Grada Zenica

Placeholder image

Dana 20.09.2017. predstavnica NERDA-e, Verifikatorica Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH u Regionalnom BFC SEE Programu, je u funkciji predsjedavajuće Verifikacijske komisije, boravila u posjeti Gradskoj upravi Zenica. Kako je Grad Zenica ispunio uvjete za verifikacijsku posjetu, predstavnica Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH je zajedno sa predstavnicima Mreža iz Srbije i Hrvatske obavila razgovore sa Gradonačelnikom, BFC Timom, Privrednim savjetom, predstavnicima Vijeća i JKP, te privrednicima, sa ciljem sticanja uvida u stepen uspješnosti Gradske uprave u ispunjenju zahtjeva BFC Standarda.

14.09.2017 - Prezentacija i obuka za Biroe

Placeholder image

Danas je u Orašju održana prezentacija i obuka za voditelje tri Biroa koja djeluju u sklopu Sližbe za upošljavanje Županije Posavske: Biro Orašje, Biro Odžak i Biro Domaljevac-Šamac. Prezentacija je upriličena povodom objave Javnog poziva za neuposlene da se prijave za učešće u programima stručnog osposobljavanja. Poziv je objavljen u sklopu projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija.

08.09.2017 - Komisija za pripremu Javnog poziva održala sastanak

Placeholder image

Komisija za pripremu Javnog poziva za neuposlene za prijavu učešća u Programima stručnog osposobljavanja je danas održala sastanak u Orašju u svrhu finalizacije Poziva i njegove pripreme za objavu. Predstavnici institucija koje učestvuju u provedbi EU projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" su na bazi iskustva, prikupljenih podataka od poduzeća budućih poslodavaca, te na bazi nastavnog plana i programa definirala tekst Javnog poziva. Cilj provođenja Programa stručnog osposobljavanja po ovom Javnom pozivu je sticanje znanja i vještina potrebnih radi stupanja u radni odnos, a predviđeno je da 5 neuposlenih osoba pohađa Program stručnog osposobljavanja za zanimanje stolar, 30 za zanimanje mesar, te 5 za zanimanje CNC operater. Poziv će biti objavljen u medijima početkom naredne sedmice.

30.08.2017 - Održana Uvodna konferencija projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini"

Placeholder image

Danas je u Orašju održana Uvodna konferencija projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ) “, kojeg finansira Evropska unija kroz program „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO). Nositelj projekta je Udruženje za razvoj NERDA, dok su partneri: Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH, SKELE COMERC i PRIMA VIP. Na današnjoj konferenciji je javnosti predstavljen projekat, kao i rezultati koje učesnici u projektu planiraju ostvariti u narednih 14 mjeseci, a to je prije svega: otvaranje 30 novih radnih jesta i obuka najmanje 40 neuposlenih lica za zanimanja stolar, CNC operater i mesar. Preko 50 aktera na tržištu rada u Posavini je uzelo učešće u današnjoj konferenciji.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image