Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

24.01.2020 - Posjeta Mađarskoj u okviru Danube S3 Cluster projekta

Placeholder image

Predstavnici NERDA-e sudjelovali su 21. i 22. januara 2020.godine na događaju organiziranom u okviru projekta Dunav S3 Cluster, kao partneri na projektu. Prvi dan je održana radionica o politici dijaloga, a drugi Transnacionalna radionica za utvrđivanje prioriteta. Radionice su održane u Sarvaru, Mađarska, a organizator je bio partner na projektu PBN-Pannon Business Network. Partneri su raspravljali s predstavnicima koordinatorskih odbora za EUSDR o trenutnim nalazima projekta Dunav S3 Cluster. Dr. Balazs Barta, generalni direktor PBN-a, predstavio je lokalni ekosustav i glavne karakteristike mađarskih „Digital Innovation Hubs“. Projektni partneri i učesnici projekta također su razgovarali o misiji, viziji i prioritetima strategije Dunube S3 Cluster. Strategija ima za cilj poboljšati politike klastera u Podunavlju.

13.12.2019 - Konferencija u okviru projekta REPCONS “Integracija varijabilnih OIE u EES Zapadnog Balkana”

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Srbije i iz Crne Gore, realizuje Projekat „Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije“ - REPCONS, kojeg podržava European Climate Foundation (https://europeanclimate.org/). Cilj projekta je višestruk, a prije svega se odnosi na definisanje prioriteta u pogledu energetskih politika u zemljama regiona, i uspostavljanje dijaloga eksperata sa ciljem podrške izradi politika za razvoj OIE. U okviru projekta je 12.12.2019. u Sarajevu održana konferencija pod nazivom „Integracija varijabilnih OIE u EES Zapadnog Balkana”, sa učešćem preko 40 predstavnika ekspertske zajednice i relevantih subjekata u oblasti energetike. Na konferenciji su predstavljeni preliminarni rezultati prvog kruga istraživanja provedenog u okviru REPCONS projekta, iz kojih proizilazi da će razvoj obnovljivih izvora energije u značajnoj mjeri biti zasnovan na izgradnji fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana. Budući da su ovi izvori električne energije po prirodi intermitirani i varijabilni, njihova integracija u EES zahtijeva promjenu operativnog vođenja sistema i organizacije tržišta električne energije. Kako se Bosna i Hercegovina nalazi u početnoj fazi razvoja tržišta, to predstavlja priliku da se dizajn tržišta prilagodi zahtjevima integracije ovih varijabilnih izvora energije, o čemu je na konferenciji razgovarano sa prisutnim stručnjacima.

03.10.2019 - Posjeta Moldaviji u okviru Danube S3 Cluster projekta

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je 1. i 2. oktobra 2019. godine učestvovalo na Srednjoročnoj konferenciji projekta, 3. fokus grupi za poduzetništvo i trećem sastanku upravnog odbora projekta Dunav S3 Cluster u organizaciji Moldavske mreže za transfer tehnologije, u Kišinjevu, Moldavija. 1. oktobra održana je Srednjoročna konferencija projekta - Podrška klasterima za digitalnu transformaciju u sektoru prehrambene industrije i treći upravni odbor projekta. Događaji su održani u sjedištu Akademije nauka Republike Moldavije, a prisustvovala mu je i ministrica poljoprivrede, regionalnog razvoja i okoliša Republike Moldavije kao i predstavnica Delegacije Evropske unije u Republici Moldaviji. U drugom dijelu dana, održan je treći sastanak Odbora za koordinaciju projekata, na kojem su partneri pregledali sve projektne aktivnosti, razgovarajući o postignutom napretku i tražeći rješenja za probleme koji su se pojavili u provedbi. 2. oktobra 2019. organizirana je 3. poduzetnička fokus grupa na temu Otvorene inovacije u klasterima. Ovom događaju prisustvovalo je oko 50 ljudi, partneri na projektu, kao i predstavnici poslovnog okruženja, akademskog i istraživačkog okruženja i predstavnici lokalnih javnih vlasti. Fokus grupe su sudionicima omogućile međusobno učenje u transnacionalnom procesu, razmjenu znanja i dobrih praksi sa zapadnih regijama istočnim regijama, stvarajući inovacijski ekosustav, u kojem akademsko okruženje i poslovno okruženje rade zajedno, u koordinaciji s regionalnim vlastima i civilnim društvom, kako bi transformirali znanje u inovativne proizvode, usluge i vještine. Transnacionalni pristup pametne specijalizacije usredotočen je na "postupak otkrivanja poduzetnika", na tržišne mogućnosti kroz suradnju unutar klastera i razvoj inovativnih tehnologija.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image