Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

17.05.2018 - 1. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Centar“ Tuzla

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je danas organizovalo prvu radionicu u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“ o značaju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa u gradu Tuzli. Učesnici radionice su bili učenici 4. razreda Osnovne škole „Centar“ iz Tuzle u pratnji učiteljica. Ovaj projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

09.05.2018 - Održan sastanak u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“

Placeholder image

Predstavnici NERDA-e održali su redovni radni sastanak s upravom JKP Pannonica doo Tuzla o tekućim aktivnostima u okviru projekta. U pripremi je organizacija tri interaktivne edukativne radionice za učenike osnovnih škola iz Tuzle koje će se održati na Pannonici, kao i obnova dijela sojenica u Arheološkom parku kompleksa Pannonica. Projekat se sprovodi okviru projekta Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

27.04.2018 - Četvrti sastanak projektnog tima - Partnerstvo za upošljavanje u Posavini

Placeholder image

Dana 27.04.2018. u Orašju je održan četvrti sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim upoznat sa aktivnostima projekta realizovanim u periodu između dva sastanka, te su dogovorene aktivnosti u vezi sa izradom analize tržišta rada, fokus grupama, i organizacijom studijske posjete. Projektni tim je obavio i drugi interni monitoring provedbe projekta.

06.04.2018 - Dodjela uvjerenja nezaposlenim licima u Orašju

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), danas je u prostorijama Srednje strukovne škole Orašje upriličena ceremonija dodjele uvjerenja neuposlenim licima koja su u proteklim mjesecima pohađala programe stručnog osposobljavanja. Naime, za potrebe poznatih poslodavaca, nezaposlena lica su pohađala obuku za zanimanja: CNC operater, stolar, mesar. Tri programa stručnog osposobljavanja je pohađalo ukupno 39 neuposlenih lica sa područja Županije Posavske. Najuspješniji kandidati će dobiti priliku za upošljavanje, a njih 11 je već stupilo u radni odnos.

02.04.2018 - Sastanak sa Ministrom privrede Tuzlanskog kantona

Placeholder image

Kako bi se osnažila finansijska podrška malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona, danas je u posjeti Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona boravio direktor NERDA-e i koordinator Garantnog fonda za MSP. Pored aktivnosti realizovanih u proteklom periodu, tema današnjeg sastanka bio je i plan buduće saradnje između institucija i zalaganje na jačanju Garantnog fonda NERDA. Tom prilikom naglašeno je da Garantni fond za 10 godina svog postojanja u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona omogućava podršku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona i da se putem Fonda osiguravaju garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju.

30.03.2018 - Održana konferencija "Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”

Placeholder image

U okviru projekta "Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla" - Program urbanog partnerstva II, koje finansira Svjetska banka i austrijska Vlada, održana je završna konferencija na kojoj je predstavljen izvještaj koji je rezultat dosadašnjih aktivnosti i analize postupaka evaluacije i praćenja rada javnih preduzeća i ustanova u gradu Tuzla, a date su i određene preporuke za unapređenje rada, te komentari i prijedlozi predstanika JP i JU. Konferenciju su organizovali projektni partneri: Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije ADT i Udruženje za razvoj NERDA.

20.03.2018 - Održana 60. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Placeholder image

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas, 20.03.2018., u Tuzli održao svoju 60. redovnu sjednicu. Upravni odbor je zasjedao u punom sastavu, te je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora. Pored toga, Upravni odbor je usvojio izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Udruženja za prethodnu godinu.

09.03.2018 - Prezentacija za poduzetnike sa područja Lukavca

Placeholder image

Danas je u prostorijama Općine Lukavac održana prezentacija Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA. Prezentaciju su zajednički organizirali Općina Lukavac, Udruženje poslodavaca Lukavac, NERDA i Udruženje BOSPER, koje je također prezentiralo svoje primjere dobre prakse u oblasti podrške razvoju poljoprivrede. Garantni fond i njegov potencijal su detaljano predstavljeni, te su obavljeni i razgovori sa Načelnikom Općine Lukavac i njegovim saradnicima o mogućnostima subvencioniranja kamatne stope za poduzetnike iz Lukavca.

06.03.2018 - Posjeta delegacije iz Crne Gore

Placeholder image

U okviru NERDA-inog projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH”, a provodi ga Međunarodna organizacija rada, danas je općinu Orašje posjetila delegacija iz Crne Gore predvođena gđom. Edinom Dešić, pomoćnicom ministra za rad i upošljavanje i generalnom direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Republike Crne Gore. Bila je ovo prilika da se gostima iz Crne Gore predstavi projekat i rezultati koji su do sada ostvareni, te da se razmjene iskustva u oblasti intervencija na tržištu rada. Pored sastanka sa projektnim timom, delegacija je posjetila i Srednju strukovnu školu, te imala prijem kod Načelnika Općine Orašje.

07.02.2018 - Finansijska revizija projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini"

Placeholder image

Projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" provodi NERDA sa partnerima uz finansijsku podršku Evropske unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Danas je pomenuti projekat bio predmetom finansijske revizije od strane neovisnih vanjskih međunarodnih revizora, što je rezultiralo pohvalama na rad Udruženja za razvoj NERDA, budući da revizori nisu evidentirali nikakva zapažanja niti preporuke. Ovo je još jedna od potvrda NERDA-inog uspješnog i kvalitetnog vođenja EU projekata.

26.01.2018 - Treći sastanak projektnog tima - LEP Posavina

Placeholder image

Dana 26.01.2018. u Orašju je održan treći sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim upoznat sa aktivnostima projekta realizovanim u periodu između dva sastanka, konkretno vezanim za provedbu programa stručnog osposobljavanja, isporuku CNC stroja i drugim aktuelnostima. Ujedno je dogovorena priprema izrade analize tržišta rada, što predstoji u narednom periodu.

26.12.2017 - Počela realizacija projekta "Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka"

Placeholder image

Danas je u prostorijama NERDA-e održan prvi radni sastanak s predstavnikom JKP Pannonica doo Tuzla, a povodom početka realizacije projekta „Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka“. NERDA sprovodi pomenuti projekat u okviru Regionalnog programa lokalne dmokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP). Također, nakon sastanka održana je press konferencija.

19.12.2017 - Srednjoj strukovnoj školi u Orašju isporučen CNC stroj u sklopu EU projekta

Placeholder image

U sklopu EU projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" kojeg NERDA sa partnerima provodi na području Općine Orašje i Posavine, danas je Srednjoj strukovnoj školi Orašje isporučen CNC stroj. Naime, sredstvima projekta je nabavljen CNC stroj za potrebe unapređenje izvođenja nastave u programu stručnog osposobljavanja CNC operatera u Srednjoj strukovnoj školi Orašje. Nabavkom CNC stroja se podiže kvalitet nastave ne samo za neuposlena lica koja se polaznici programa stručnog osposobljavanja u sklopu navedenog EU projekta, nego i za dalje aktivnosti Škole i izvedbu redovnog nastavnog plana i programa.

15.12.2017 - Treća grupa polaznika uspješno završila obuku na temu "Upravljanje projektnim ciklusom"

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli završena i treća obuka na temu "Upravljanja prjektnim ciklusom", koju je NERDA organizirala u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Trodnevnu obuku koju su vodile uposlenice NERDA-e sa dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata su pohađali predstavnici javnih preduzeća i drugih privrednih subjekata sa područja Tuzlanskog kantona. Grupa od 14 polaznika je imala priliku da se kroz grupni rad i primjere iz prakse upozna sa osnovama metodologije, te su na taj način unaprijedili svoja znanja i vještine za rad na budućim projektnim prijedlozima.

29.11.2017 - Završena obuka uposlenika Ministarstava TK

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA u Tuzli završena trodnevna obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" koja je organizirana u saradnji sa Ministarstvom razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Grupi od 15 polaznika su danas uručeni certifikati o učešću u obuci. Nakon ovoga će uslijediti i obuka za javna preduzeća iz Tuzlanskog kantona.

27.11.2017 - Obuka uposlenika Ministarstava Tuzlanskog kantona

Placeholder image

Danas je u Tuzli počela trodnevna obuka na temu "Upravljanje prjektnim ciklusom" koju su zajednički organzirali Udruženje za razvoj NERDA i Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Obuka je organizirana za uposlenike Ministarstava Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda TK, sa ciljem podizanja kapaciteta za pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga. Obuka koju izvode trenerice iz Udruženja za razvoj NERDA se nastavlja i u naredna dva dana.

22.11.2017 - Održana radionica "Monitoring i evaluacija" za javna preduzeća i ustanove Grada Tuzla

Placeholder image

Radionica “Monitoring i evaluacija”, koju su organizovali Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije – ADT, Svjetska banka i Udruženje za razvoj NERDA, održana je danas u Tuzli. Tokom radionice predstavljeni su preliminarni rezultati provedenog istraživanja o praksama praćenja i procjene, odnosno monitoringa i evaluacije javnih usluga i rada javnih preduzeća i ustanova Grada Tuzla, kao i mehanizmima društvene odgovornosti.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image