Current character set: utf8 NERDA 

Aktuelnosti

08.11.2018 - Obuka iz grafičkog dizajna za učenike srednjih škola

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA u partnerstvu sa JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla je danas, 08.11.2018., u Tuzli, bilo domaćin prve obuke za učenike pet srednjih škola uključenih u provedbu projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Obuka je imala za cilj da grupi od 30 učenika završnih razreda iz pet srednjih škola iz Tuzle, Kalesije, Zvornika, Brčkog i Ugljevika približi oblast grafičkog dizajna i pripremi ih za samostalnu izradu reklamnog materijala koji će se korisiti za promociju turističkih potencijala sjeveroistočne BiH. Polaznici obuke su pokazali veliki interes i aktivno su učestvovali u obuci, a nakon toga su obišli centar Tuzle i Panonska jezera.

05.11.2018 - Priprema prve obuke za učenike srednjih škola

Placeholder image

U sklopu provedbe projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, danas je u NERA-i održan sastanak sa predstavnicima DSO UNDO Creative Design Studio i Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla. Svrha sastanka je bila priprema prve obuke za učenike pet srednjih škola na temu grafički dizajn. Naime, projektom je predviđeno da će za grupu od 30 učenika iz 5 srednjih škola biti organizirana serija obuka na temu grafički dizajn, kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za izradu zajedničkog promotivnog materijala turističkih potencijala sjeveroistočne BiH.

02.11.2018 - Obuka za kandidate za BFC SEE verifikatore

Placeholder image

Dana 02.11.2018. godine Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je u Beogradu organizirala obuku za kandidate za BFC SEE verifikatore, u sklopu Regionalnog programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (Business Friendly Certificate – South East Europe). Predstavnica NERDA-e je uzela učešće u obuci kao regionalni verifikator i član Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH. U okviru obuke je predstavljen proces sprovođenja certifikacije općina i gradova po najnovijoj Ediciji III BFC SEE standarda. Nakon toga kandidatima su detaljno predstavljeni svih 10 kriterija i 67 potkriterija prema kojima se u ovom procesu ocjenjuju općine i gradovi. Takođe, predstavljena je i primjena BFC SEE softvera kao alata za automatizaciju procesa certifikacije. Online testiranje svih kandidata iz regije će biti organizirano do kraja ovog mjeseca nakon čega će certificirani verifikatori biti uključeni u sam proces. Uloga verifikatora u procesu je veoma bitna jer se radi o osobama koje u okviru formiranih verifikacionih komisija verificiraju evaluacione izvještaju i daju konačnu ocjenu općinama i gradovima.

29.10.2018 - Održana 62. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Placeholder image

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas, 29.10.2018., u Tuzli održao svoju 62. redovnu sjednicu. Upravni odbor je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora, te su razmatrane projektne aplikacije koje Udruženje za razvoj priprema u okviru aktuelnih javnih poziva, ili je već podnijelo te iščekuje rezultate. Naredna sjednica Upravnog odbora će biti održana u decembru 2018. godine.

24.10.2018 - Sastanak sa prekograničnim partnerima

Placeholder image

Danas je u prostorijama NERDA-e održan sastanak sa predstavnicima Grada Tuzla, te Općine Nijemci, Hrvatska, u cilju pripreme zajedničkog projektnog prijedloga koji će biti podnešen u sklopu 2. javnog poziva za EU INTERREG Program prekogranične saradnje Hrvatska-Crna Gora-Bosna i Hercegovina. Sa partnerima iz Općine Nijemci su utvrđeni principi saradnje i oblasti, te će se pristupiti izradi konkretnog projektnog prijedloga. Cilj pomenutog INTERREG programa je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz provedbu zajedničkih projekata kroz prioritetne osi: 1. Jačanje kvalitete usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne skrbi; 2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti; 3. Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine; 4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. Poziv na dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 20. decembra 2018.

18.10.2018 - Obuka za organizacije civilnog društva iz regiona na temu Zelena ekonomija

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je 15. i 16. oktobra učestvovalo na dvodnevnom treningu na temu Zelena ekonomija za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine koji se održao u Kolašinu, Crna Gora. Obuci na ovu temu prisustvovala su 33 predstavnika organizacija koji su na ovaj način imali priliku da unaprijede znanja i vještine na teme kao što su glavni sektori zelene ekonomije, zeleno preduzetništvo, principi zelene ekonomije, razvoj zelene ekonomije i primjeri iz Evropske unije, novi pokreti u ovoj oblasti itd. Predavači na treningu su bili predstavnici Udruženja Slap iz Hrvatske, Sonja Vuković i Dragana Lisjak. Obuka je dio projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ek

15.10.2018 - Početak realizacije projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je danas, 15.10.2018. u Tuzli, bilo domaćin prvog sastanka sa Školama, što je označilo početak realizacije projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Srednje škole koje učestvuju u projektu su: Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla, Tehnička škola Brčko distrikta BiH, Mješovita srednja škola Kalesija, Tehnički školski centar Zvornik, i Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik. Projektom je predviđeno da se okupi 30 učenika iz 5 srednjih škola iz različitih etničkih zajednica, koji će promovisati interakciju i poboljšanje tolerancije i pomirbe između etnički i geografski različitih zajednica Bosne i Hercegovine, posebno među mladima. Učenici i nastavno osoblje navedenih Škola će imati priliku raditi zajedno na sticanju znanja iz oblasti grafičkog dizajna, te će zajednički razviti promotivni materijal za svoje lokalne zajednice.

05.10.2018 - Savjet BFC Mreže FBiH održao sastanak u NERDA-i

Placeholder image

Udruženje za razvoj NERDA je 05.10.2018. bilo domaćin 12. sastanka Savjeta BFC Mreže Federacije BiH. Savjet BFC Mreže Federacije BiH je tijelo koje rukovodi procesom certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem BFC SEE (Business Friendly Certificate in South East Europe) na području entiteta Federacija BiH. Sačinjavaju ga predstavnici 6 institucija: Federalno ministarstvo rada, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH te razvojne agencije REDAH, REZ, NERDA i SERDA. Savjet se sastaje nekoliko puta godišnje kako bi razmotrio aktuelnosti u procesu provođenja certifikacije, dao smjernice za rad u narednom periodu te dobio informacije o provođenju i razvoju procesa na regionalnom nivou. Na posljednjem sastanku Savjet je informisan od predsjednika Savjeta Mreže gosp. Joze Bejića o aktivnostima Regionalnog Savjeta BFC Mreže, te o aktuelnostima u procesu u posljednjih nekoliko mjeseca. Tehnički sekretarijat BFC Mreže Federacije BiH (REDAH) je informisao Savjet o trenutnom stanju procesa certifikacije općina i gradova i planiranim aktivnostima u narednom periodu. Članovi Savjeta su iznijeli neke prijedloge vezano za unapređenje procesa kako bi se unaprijedila promocija certifikata te promocija certificiranih općina i gradova. Takođe, izneseno je nekoliko prijedloga u cilju daljeg unapređenja rada same Mreže. Izraženo je zadovoljstvom trenutnim statusom procesa te interesom općina i gradova u Federaciji BiH za certifikacijom. Dogovoreno je da se naredni sastanak održi u Sarajevu krajem ove ili početkom naredne godine.

27.09.2018 - Uvodna konferencija projekta "Danube S3 klaster"

Placeholder image

Uvodna konferencija projekta "Transnacionalna saradnja poljoprivredno-prehrambenih klastera temeljena na pristupu pametne specijalizacije u Dunavskoj regiji – Danube S3 klaster", koji se realizuje u sklopu Interreg Dunavskog transnacionalnog programa Evropske unije, je održana u Sinaji, Rumunija, 25. i 26. septembra 2018. godine. Udruženje za razvoj NERDA, kao jedan od partnera u provedbi projekta je uzelo učešće i predstavilo aktivnosti planirane za teritorij BiH. U projektu učestvuje 15 partnera iz 11 zemlja i provodiće se u periodu od 36 mjeseci. Projekat za cilj ima stvoriti značajnu promjenu razvijajući strategiju i program klastera Dunava S3 temeljen na angažmanu četverostrukog heliksa (Quadruple Helix approach) kao transnacionalnih strateških dokumenata usmjerenih na iskorištavanje veza između međusobnog jačanja specijalizacijskih područja diljem sektora.

26.09.2018 - Završna konferencija projekta „Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka“

Placeholder image

Završna konferencija projekta „Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka“. koji se provodio u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), kojeg finansira Europska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) održana je na platou Arheološkog parka u sklopu kompleksa Panonskih jezera 26. septembra 2018 godine. Partner u programu ReLOaD bio je i Grad Tuzla koji je aktivno učestvovao u provođenju aktivnosti. Projekat „Unapređenje turizma u Tuzli kroz obnovu Arheološkog parka“ imao je za cilj doprinijeti razvoju i promociji turističkih potencijala grada Tuzla unapređenjem sadržaja kompleksa Panonskih jezera, što je u proteklim mjesecima Udruženje za razvoj NERDA realiziralo u saradnji s JKP Pannonica d.o.o. Tuzla, te drugim zainteresiranim učesnicima. Nizom aktivnosti u prethodnih devet mjeseci trajanja projekta djelomično je obnovljen unutrašnji sadržaj sojenica u okviru Arheološkog parka, unaprijeđeno znanje mlađe populacije o kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu Tuzle, te uveden inovativni alat za promociju jedinstvene turističke ponude koju je grad razvio kroz izgradnju kompleksa Panonika.

18.09.2018 - Završna konferencija projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini"

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), danas je u Orašju održana završna konferencija projekta. Bila je ovo prilika da za oko 50 učesnika konferencije projektni tim prezentira rezultate ostvarene kroz projekt, od kojih su najznačajniji sljedeći: (1) u Srednjoj strukovnoj školi Orašje provedena tri programa stručnog osposobljavanja za nezaposlene osobe; (2) ukupno 39 nezaposlenih osoba obučeno za 3 deficitarna zanimanja: CNC operater, stolar i mesar; (3) oko 15 novih radnih mjesta kreirano na području Posavine; (4) unaprijeđeni kapaciteti Srednje strukovne škole Orašje za izvođenje stručnog osposobljavanja radne snage nabavkom računarske opreme i CNC stroja; (5) ojačano partnerstvo lokalnih aktera na tržištu rada za kreiranje prilika za zapošljavanje; (6) izrađena Analiza tržišta rada Županije Posavske sa preporukama za unaprijeđenje upisne politike. Na konferenciji su se obratili Načelnik Općine Orašje, Ravnatelj Službe za upošljavanje Županije Posavske, te direktor Udruženja za razvoj NERDA. Projekt su u proteklih 15 mjeseci zajednički provodili Udruženje za razvoj NERDA sa partnerima: Općina Orašje, Služba za upošljavanje Županije Posavske, Srednja strukovna škola Orašje i preduzeća: NEXUS BH, SKELE COMERC i PRIMA VIP.

14.09.2018 - Donacija firme PRIMA VIP

Placeholder image

Danas je u Orašju Udruzi osoba s posebnim potrebama PUT U ŽIVOT Orašje uručena donacija od strane preduzeća PRIMA VIP d.o.o. koje je partner Udruženju za razvoj NERDA u provedbi projekta "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini". Naime, preduzeće PRIMA VIP je jedan od korisnika projekta, kroz kojeg se neuposlena lica dobila priliku za prekvalifikaciju i uposlenje, te je PRIMA VIP uposlila lica koja su obučena za zanimanje mesar. Kako je firma dobila potporu kroz projekat, finansiran sredstvima Evropske unije, odlučili su kao znak dobre volje udijeliti donaciju u mesnim proizvodima korisnicima Udruge, koja okuplja oko 150 djece sa posebnim potrebama. Radost uprave i korisnika Udruge je podijeljena sa predstavnicima NERDA-e i firme PRIMA VIP.

05.09.2018 - Peti sastanak projektnog tima u Orašju

Placeholder image

Dana 05.09.2018. u Orašju je održan peti, ujedno i završni, sastanak projektnog tima koji provodi projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini", kojeg finansira Evropska unija. Na sastanku je tim obavio pregled realiziranih aktivnosti, usaglasio termin i program završne konferencije projekta, te se pripremio za eksternu evaluaciju projekta. Bila je ovo prilika i da se projektni tim osvrne na rezultate i efekte projekta, te da se razgovara o mogućim novim projektima.

31.07.2018 - Prezentacija Javnog poziva USAID WHAM projekta

Placeholder image

Danas je u prostorijama Udruženja za razvoj NERDA održana prezentacija Javnog poziva USAID WHAM projekta namjenjenog malim i srednjim preduzećima iz sektora drvo prerade, metaloprerade te tekstila, kože i obućarstva. Ovom prilikom su prezentirani uvjeti Javnog poziva i kriteriji koje prijavitelji moraju zadovoljiti da bi bili odabrani za podršku. Javni poziv je otvoren do 12. septembra 2018 godine. Više o projektu na: https://www.whambih.org/

09.07.2018 - Prezentacija finalnog nacrta Analize tržišta rada

Placeholder image

U Orašju je danas organizirana prezentacija finalnog nacrta Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“. Finalni nacrt dokumenta „Analiza tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ je nastao kao rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, kojeg finansira Evropska unija. Glavni cilj pomenutog istraživanja je bio izrada analize potreba tržišta rada u Županiji Posavskoj sa preporukama za unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovim i programima obrazovnih ustanova.

06.07.2018 - Obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom"

Placeholder image

U periodu od 3. do 5. jula 2018. godine NERDA je na poziv SWG-a u Bijeljini održala obuku na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" za 26 predstavnika JLS-a, NVO-a i drugih aktera iz regiona Drina-Sava i Drina-Tara. Učesnici iz BiH, Srbije i Crne Gore su imali priliku da se upoznaju sa osnovama pripreme projektnih prijedloga, ali i da rade na razradi konkretnih projektnih ideja kroz interaktivne radionice. Obuka je ocjenjena kao izvrsna i date su preporuke za nastavak ovakve saradnje u oblasti jačanja kapaciteta i stvaranja preduslova za prekogranične projekte.

20.06.2018 - Posjeta predstavnika ILO-a i Ministarstva civilnih poslova BiH

Placeholder image

U terenskoj posjeti Partnerstvu za upošljavanje u Posavini, danas su boravile predstavnice ILO-a i Ministarstva civilnih poslova BiH. Ovom prilikom je sa članovima projektnog tima održan sastanak u prostorijama Centra za poduzetništvo Općine Orašje, zatim je obavljena posjeta Srednjoj strukovnoj školi, kao i firmi NEXUS BiH, koja je zaposlila 5 CNC operatera, obučenih kroz projekat. Bila je ovo prilika da se predstave rezultati projekta, ali i izazovi u njegovoj provedbi.

05.06.2018 - Druga fokus grupa u Orašju

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana druga fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 11 aktera na tržištu rada iz reda nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova, Općine Orašje, te Županijskog ureda za EU integracije i razvoj.

04.06.2018 - NERDA sa Gradom Tuzla organizirala prezentaciju LOD metodologije

Placeholder image

U petak, 01. juna 2018., Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, organizovala je radionicu na kojoj je prezentirana LOD metodologija po kojoj će se u narednom periodu vršiti raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projektima neprofitnim organizacijama. Radionici interaktivnog karaktera, prisustvovali su predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva s područja grada Tuzla, koji su imali priliku da se upoznaju sa načinom pripreme dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu za dodjelu finansijskih sredstava.

01.06.2018 - Projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" predstavljen na EUSR debati u Orašju

Placeholder image

Danas je u Orašju organizirana 14. debata u okviru EUSR Inicijative "EU u posjeti lokalnim zajednicama", koja je okupila poduzetnike, predstavnike javne uprave, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te poljoprivrednike, mlade i druge aktere lokalnog razvoja. Projekat "Partnertsvo za upošljavanje u Posavini" kojeg NERDA provodi sa partnerima na području Orašja i Posavine je bio predstavljen i promoviran na ovom događaju, zajedno sa kolegama iz ILO Ureda u BiH.

30.05.2018 - Prva fokus grupa za izradu Analize tržišta rada

Placeholder image

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana prva fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 16 aktera na tržištu rada iz reda organa uprave, poslodavaca, biroa i projektnog tima, a uslijediće još jedna fokus grupa sa predstavnicima obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i neuposlenih lica.

24.05.2018 - Studijska posjeta Beogradu

Placeholder image

U periodu od 21. do 23. maja 2018. godine u sklopu projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" obavljena je studijska posjeta Beogradu. Članovi projektnog tima sa pridruženim predstavnicima Općina Domaljevac i Odžak su posjetili 62. Međunarodni sajam tehničkih and tehnoloških dostignuća, zatim se sastali sa Ministrom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u Vladi Srbije, te posjetili Nacionalnu službu za zapošljavanje. Trodnevna posjeta je bila prilika ne samo za upoznavanje sa najnovijim trendovima koji su predstavljeni na Sajmu, nego i za razmjenu iskustava sa institucijama Srbije koje provode programe i mjere za poticanje zapošljavanja.

24.05.2018 - 3. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Sv. Franjo“ KŠC Tuzla

Placeholder image

Učenici OŠ „Sv. Franjo“ KŠC u Tuzli bili su učesnici treće interaktivne edukativne radionice koja je održana danas u Arheološkom parku okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“. I na ovoj radionici učenici su proširili svoja znanja o kulturno-historijskom naslijeđu i prirodnom naslijeđu Tuzle. Projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

22.05.2018 - 2. interaktivna edukativna radionica sa učenicima OŠ „Pazar“ Tuzla

Placeholder image

Danas je održana druga edukativna radionica u okviru projekta „Unapređenje turizma kroz obnovu Arheološkog parka u Tuzli“, a učesnici ove radionice su bili učenici Osnovne škole „Pazar“ iz Tuzle u pratnji učiteljice. Nakon upoznavanja obilaska Geološke postavke i uvodnog predavanja, učenici su izradili radove na kojima su prikazani pojedini spomenici na području Tuzle. Projekat implementira NERDA u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD kojeg finansira EU, a implementira UNDP.

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image