Obuke i konsultacije

Seminar „Porodične kompanije“

Adižes SEE

Adizes South East Europe (ASEE) i Udruženje za razvoj NERDA
najavljuju seminar „Porodične kompanije“
koji će biti održan u prostorijama NERDA-e, M. i Ž. Crnogorčevića 5, Tuzla,
16.05.2017. godine s početkom u 9:30h.

Istraživački i konsultantski rad u porodičnim kompanijama je praksa relativno novijeg datuma, kod nas vezana tek za posljednjih 20-ak godina. Posebna pažnja koja se posvećuje ovom segmentu, proizilazi iz dvije potrebe: potrebe kompanija da adekvatno planiraju i razvijaju kompaniju za transfer vlasništva i preživljavanje kompanije, i potrebe društva da očuva organizacije koje su ogroman generator BDP-a i faktor od izuzetnog značaja za opstanak i razvoj ekonomija zemalja širom svijeta.

ASEE je jedan od začetnika ideje da bi i firme u regionu trebale politike svog poslovanja i transfera upravljanja posvetiti dugoročnom segmentu uvođenja nove generacije koja na drukčiji način percipira i svijet i posao i kompaniju.

Utiska smo da generacija osnivača trenutnih uspješnih i perspektivnih poslovnih sistema razumije ovakvu potrebu. U teoriji. I učimo kako je učiniti dijelom poslovne prakse.

Seminar će dati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Kako pripremiti i uvesti nasljednike u posao (i da li ih uopšte uvoditi)?
 • „Šta ću ja raditi ako oni budu vodili preduzeće“?
 • Šta je sindrom „princ Charles“?
 • Kakav je položaj neporodičnih menadžera u porodičnim preduzećima?
 • Kako na posao gleda osnivač, a kako nasljednik?
 • Kako razdvojiti privatno od profesionalnog?
 • Ciljna grupa:

  Vlasnici i osnivači preduzeća - članovi porodice uključeni u poslovanje preduzeća- potencijalni nasljednici.

  Kotizacija po sudioniku iznosi 220,00 KM (+PDV)

  Više informacija možete naći u POZIVU

  PRIJAVNI OBRAZAC

  Garantni fond za mala i srednja preduzeća

  Podrška malim i srednjim preduzećima

  Usluge

  Podrška malim i srednjim preduzećima

  Obuke i konsultacije

  Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

  KONTAKTI

  Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
  Tel: +387 35 369 900
  Fax: +387 35 369 903
  E-mail: nerda@nerda.ba

  © Copyright NERDA 2016
  Placeholder imagePlaceholder image