Implementirani Projekti

Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH

Opći cilj

Projekat je fokusiran na organzaciju Festivala obnovljivih izvora energije koji će uključiti i takmičenje učenika srednjih škola sa ciljem poticanja učenika iz različitih etničkih grupa da stiču znanja o inovativnim tehnološkim rješenjima usmjerenim ka zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta:

15.878,30 $

Nosilac projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Škole učesnice

1. Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla,
2. Srednja strukovna škola Orašje,
3. Tehnička škola Brčko distrikta BiH,
4. Mješovita srednja škola Kalesija,
5. Tehnički školski centar Zvornik,
6. Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik.

Aktivnosti projekta:

A1. Uspostava projektnog tima i održavanja sastanaka
A2. Organizacija 6 zajedničkih radionica vezanih za slijedeće teme:
(1) obnovljivi izvori energije (OIE),
(2) energetska efikasnost (EE),
(3) LED tehnologija i njena primjena
A3. Organizacija zajedničke radionice za profesore/mentore
A4. Priprema i objava javnog poziva za učešće učenika u Festivalu
A5. Organizacija Festivala obnovljivih izvora energije
A6. Organizacija završne evaluacijske radionice
A7. Promotivne aktivnosti

Trajanje projekta

april 2016 - april 2017

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Jačanje poslovnog okruženja za više malih i srednjih preduzeća (MSP) u Tuzli i susjednim općinama – BESt 4 SMEs

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Ukupan budžet projekta je 566.778.67 EUR od čega Delegacija EU u BiH sufinansira 85%, odnosno 481.761,00 EUR, a preostalih 15% sufinansiraju partneri. Projekat implementira Udruženje za razvoj NERDA (koordinator), a partneri u okviru projekta su: Grad Tuzla, Općina Srebrenik, Općina Kalesija i BIT Centar Tuzla. Period implementacije projekta: januar 2014 – august 2016.

Opći cilj

Unapređenje poslovnog okruženja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje kroz inovacije u Tuzli i susjednim općinama

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Unapređenje poslovne infrastrukture u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji za postojeća i nova preduzeća u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i drugim sektorima
SC 2: Unapređenje kvaliteta usluga za razvoj postojećih i novih preduzeća u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji
SC 3: Jačanje lokalnih partnerstava kroz saradnju/inicijative lokalnog ekonomskog razvoja u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji

Očekivani rezultati:

Projekat će rezultirati pojačanom međuopćinskom saradnjom kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje za mala i srednja poduzeća kroz bolju poslovnu infrastrukturu. Naime, kvalitet usluga za nova i postojeća preduzećima će biti poboljšan, a pridonijeti će se i promovisanju inovacija i novih tehnologija. U okviru ovog projekta biće uspostavljena 2 Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima u Srebreniku i Kalesiji, a u Tuzli će kapaciteti postojećeg BIT Centra biti znatno prošireni

Projekat „PROGRES – zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije“

Više o projektu na www.projectprogres.net

Finansiran od strane EU kroz Program IPA II - Prekogranična saradnja BiH-HR
Ukupna vrijednost projekta: 486.880,28 EUR
Budžet za BiH učesnike u projektu: 244.827,13 EUR, učešće EU granta je 208.103,00 EUR ili 85%
Vodeći partner u projektu: Općina Nijemci, HR
Nosilac projekta u BiH: Udruženje za razvoj NERDA
Partneri na projektu u BiH: Općina Kalesija,Općina Gračanica
Partneri na projektu u HR: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Ekosustav d.o.o.
Period implementacije: maj 2013 – novembar 2014 (18 mjeseci)

Opći cilj

Korištenjem obnovljivih izvora energije doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju životnih uvjeta kroz suradnju dvije prekogranične regije.

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Podizati javnu svijest o važnosti korištenja obnovljivih izvora u ruralnim područjima
SC 2: Educirati predstavnike lokalnih samouprava, gospodarskih subjekata i poljoprivrednike u ruralnim prekograničnim područjima u cilju daljnjeg informiranja o OIE
SC 3: Poticanje energetske neovisnosti lokalne samouprave u ruralnim prekograničnim područjima.

Očekivani rezultati:

Izrađene studije o potencijalima korištenja OIE u oba ruralna prekogranična područja, povećana znanja i kompetencije ciljne skupine o OIE u ruralnom području i opremljena 4 javna objekta u ruralnom prekograničnom području kao demonstracijski objekti.

Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina

Projekat Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina je sa implementacijom počeo 21.02.2013. godine. Projekat uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, provodi Agencija Eda iz Banja Luke, dok je Udruženje za razvoj NERDA partner u provedbi projekta.

Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da omogući kreiranje 250 novih radnih mjesta i održavanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području. Projekat traje 30 mjeseci.

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija

U januaru 2013. Udruženje za razvoj NERDA potpisalo je Memorandum o razumijevanju zajedno sa osam međunarodnih i lokalnih organizacija i institucija za realizaciju projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija“. Potpisnici Memoranduma su Agencija za međunarodni razvoj SAD (USAID) u ime projekta FIRMA, NERDA, kao i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalna Službe za zapošljavanje, Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta TK, srednjih stručnih škola koje učestvuju u projektu iz Tuzle i Kalesije te Općina Kalesija kao jedan od sufinansijera projekta.

Opći cilj projekta je da se uspostavi održivi model saradnje sa lokalnim partnerima čime bi se omogućilo stručno osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje radne snage u BiH.

Potpisivanjem Memoranduma stvoreni su uslovi da se za UNIS TOK d.o.o. Kalesija u skladu s dinamikom investicija ovog preduzeća ostvari i njegov specifični cilj, a to je da se u narednih godinu dana provede obuka za najviše 100 zainteresiranih kandidata. Na ovaj način do 100 osoba trebalo bi da usavrši svoja znanja i vještine za zanimanje CNC operater, kovač i mehatroničar te da se u skladu s razvojnim potrebama preduzeća zaposli u UNIS TOK d.o.o. Kalesija.

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“ je finansiran u okviru EU programa transnacionalne saradnje zemalja jugoistočne Evrope (SEE). U procesu implementacije projekta Udruženje za razvoj NERDA ima ulogu vodećeg partnera za teritoriju BiH, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je partner na projektu. U projektu učestvuju partneri iz 9 država: 6 članica EU (Austrija, Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunija, Slovenija) te 3 partnera van EU (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).

Opšti cilj projekta je poticanje inovacija i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u sektoru drvne industrije na području jugoistočne Europe dijeljenjem i prijenosom tehničkog i organizacijskog know-how-a omogućavajući time lokalnu organizaciju podrške (drvni klasteri, drvni tehnološki centri i regionalne razvojne agencije) za rješavanje strukturnih deficita malih i srednjih poduzeća i povećanje inovacijskih potencijala proizvodnog sektora.

Specifični ciljevi projekta su: izgradnja i razvoj trans-nacionalne mreže klastera u drvnoj industriji, tehnoloških centara, razvojnih agencija i stupova znanja (univerziteta, centara za industrijski dizajn i sl.); podrška primjeni inovativnih metoda u drvnoj industriji.

Projekat traje od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine.

Bilten projekta je dostupan u sekciji Publikacije.

Lista Referenci (pdf)

implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image