Implementirani Projekti

Jačanje poslovnog okruženja za više malih i srednjih preduzeća (MSP) u Tuzli i susjednim općinama – BESt 4 SMEs

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA 2011 – Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH. Ukupan budžet projekta je 566.778.67 EUR od čega Delegacija EU u BiH sufinansira 85%, odnosno 481.761,00 EUR, a preostalih 15% sufinansiraju partneri. Projekat implementira Udruženje za razvoj NERDA (koordinator), a partneri u okviru projekta su: Grad Tuzla, Općina Srebrenik, Općina Kalesija i BIT Centar Tuzla. Period implementacije projekta: januar 2014 – august 2016.

Opći cilj

Unapređenje poslovnog okruženja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje kroz inovacije u Tuzli i susjednim općinama

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Unapređenje poslovne infrastrukture u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji za postojeća i nova preduzeća u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i drugim sektorima
SC 2: Unapređenje kvaliteta usluga za razvoj postojećih i novih preduzeća u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji
SC 3: Jačanje lokalnih partnerstava kroz saradnju/inicijative lokalnog ekonomskog razvoja u Tuzli, Srebreniku i Kalesiji

Očekivani rezultati:

Projekat će rezultirati pojačanom međuopćinskom saradnjom kako bi se unaprijedilo poslovno okruženje za mala i srednja poduzeća kroz bolju poslovnu infrastrukturu. Naime, kvalitet usluga za nova i postojeća preduzećima će biti poboljšan, a pridonijeti će se i promovisanju inovacija i novih tehnologija. U okviru ovog projekta biće uspostavljena 2 Centra za podršku poduzetništvu sa inkubacionim kapacitetima u Srebreniku i Kalesiji, a u Tuzli će kapaciteti postojećeg BIT Centra biti znatno prošireni

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Projekat „PROGRES – zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije“

Više o projektu na www.projectprogres.net

Finansiran od strane EU kroz Program IPA II - Prekogranična saradnja BiH-HR
Ukupna vrijednost projekta: 486.880,28 EUR
Budžet za BiH učesnike u projektu: 244.827,13 EUR, učešće EU granta je 208.103,00 EUR ili 85%
Vodeći partner u projektu: Općina Nijemci, HR
Nosilac projekta u BiH: Udruženje za razvoj NERDA
Partneri na projektu u BiH: Općina Kalesija,Općina Gračanica
Partneri na projektu u HR: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o., Energetski institut Hrvoje Požar, Ekosustav d.o.o.
Period implementacije: maj 2013 – novembar 2014 (18 mjeseci)

Opći cilj

Korištenjem obnovljivih izvora energije doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju životnih uvjeta kroz suradnju dvije prekogranične regije.

Specifični ciljevi (SC):

SC 1: Podizati javnu svijest o važnosti korištenja obnovljivih izvora u ruralnim područjima
SC 2: Educirati predstavnike lokalnih samouprava, gospodarskih subjekata i poljoprivrednike u ruralnim prekograničnim područjima u cilju daljnjeg informiranja o OIE
SC 3: Poticanje energetske neovisnosti lokalne samouprave u ruralnim prekograničnim područjima.

Očekivani rezultati:

Izrađene studije o potencijalima korištenja OIE u oba ruralna prekogranična područja, povećana znanja i kompetencije ciljne skupine o OIE u ruralnom području i opremljena 4 javna objekta u ruralnom prekograničnom području kao demonstracijski objekti.

Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina

Projekat Konkurentni regionalni ekonomski razvoj u Krajini – CREDO Krajina je sa implementacijom počeo 21.02.2013. godine. Projekat uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju Sida, provodi Agencija Eda iz Banja Luke, dok je Udruženje za razvoj NERDA partner u provedbi projekta.

Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da omogući kreiranje 250 novih radnih mjesta i održavanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području. Projekat traje 30 mjeseci.

Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija

U januaru 2013. Udruženje za razvoj NERDA potpisalo je Memorandum o razumijevanju zajedno sa osam međunarodnih i lokalnih organizacija i institucija za realizaciju projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kovača, CNC operatera i mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK Kalesija“. Potpisnici Memoranduma su Agencija za međunarodni razvoj SAD (USAID) u ime projekta FIRMA, NERDA, kao i predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalna Službe za zapošljavanje, Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta TK, srednjih stručnih škola koje učestvuju u projektu iz Tuzle i Kalesije te Općina Kalesija kao jedan od sufinansijera projekta.

Opći cilj projekta je da se uspostavi održivi model saradnje sa lokalnim partnerima čime bi se omogućilo stručno osposobljavanje i usavršavanje te zapošljavanje radne snage u BiH.

Potpisivanjem Memoranduma stvoreni su uslovi da se za UNIS TOK d.o.o. Kalesija u skladu s dinamikom investicija ovog preduzeća ostvari i njegov specifični cilj, a to je da se u narednih godinu dana provede obuka za najviše 100 zainteresiranih kandidata. Na ovaj način do 100 osoba trebalo bi da usavrši svoja znanja i vještine za zanimanje CNC operater, kovač i mehatroničar te da se u skladu s razvojnim potrebama preduzeća zaposli u UNIS TOK d.o.o. Kalesija.

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“

Projekat "Interesno povezivanje, inovacije i dizajn u SEE drvnom sektoru – ID:WOOD“ je finansiran u okviru EU programa transnacionalne saradnje zemalja jugoistočne Evrope (SEE). U procesu implementacije projekta Udruženje za razvoj NERDA ima ulogu vodećeg partnera za teritoriju BiH, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK je partner na projektu. U projektu učestvuju partneri iz 9 država: 6 članica EU (Austrija, Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunija, Slovenija) te 3 partnera van EU (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija).

Opšti cilj projekta je poticanje inovacija i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u sektoru drvne industrije na području jugoistočne Europe dijeljenjem i prijenosom tehničkog i organizacijskog know-how-a omogućavajući time lokalnu organizaciju podrške (drvni klasteri, drvni tehnološki centri i regionalne razvojne agencije) za rješavanje strukturnih deficita malih i srednjih poduzeća i povećanje inovacijskih potencijala proizvodnog sektora.

Specifični ciljevi projekta su: izgradnja i razvoj trans-nacionalne mreže klastera u drvnoj industriji, tehnoloških centara, razvojnih agencija i stupova znanja (univerziteta, centara za industrijski dizajn i sl.); podrška primjeni inovativnih metoda u drvnoj industriji.

Projekat traje od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine.

Bilten projekta je dostupan u sekciji Publikacije.

Lista Referenci (pdf)

implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image