Aktuelni projekti

Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola u BiH

Opći cilj

Projekat je fokusiran na organzaciju Festivala obnovljivih izvora energije koji će uključiti i takmičenje učenika srednjih škola sa ciljem poticanja učenika iz različitih etničkih grupa da stiču znanja o inovativnim tehnološkim rješenjima usmjerenim ka zaštiti okoliša.

Ukupna vrijednost projekta:

15.878,30 $

Nosilac projekta

Udruženje za razvoj NERDA

Škole učesnice

1. Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla,
2. Srednja strukovna škola Orašje,
3. Tehnička škola Brčko distrikta BiH,
4. Mješovita srednja škola Kalesija,
5. Tehnički školski centar Zvornik,
6. Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik.

Aktivnosti projekta:

A1. Uspostava projektnog tima i održavanja sastanaka
A2. Organizacija 6 zajedničkih radionica vezanih za slijedeće teme:
(1) obnovljivi izvori energije (OIE),
(2) energetska efikasnost (EE),
(3) LED tehnologija i njena primjena
A3. Organizacija zajedničke radionice za profesore/mentore
A4. Priprema i objava javnog poziva za učešće učenika u Festivalu
A5. Organizacija Festivala obnovljivih izvora energije
A6. Organizacija završne evaluacijske radionice
A7. Promotivne aktivnosti

Trajanje projekta

april 2016 - april 2017

PROJEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BOSNI I HERCEGOVINI:

Aktuelni projekti

Implementirani projekti

Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

„Market Makers“ Bosna i Hercegovina

Intervencije Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) iz oblasti zapošljavanja mladih su do sada bile usmjerene na ponudu na tržištu rada u Bosni i Hercegovini (povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih ljudi) i usklađivanje između ponude i potražnje (uglavnom kroz jačanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje). Jasno je, međutim, da se na smanjenje stope nezaposlenosti mladih u BiH može učinkovito i održivo uticati samo ako se stvore potrebni preduslovi za povećanje broja novih radnih mjesta. Glavni cilj „Making Markets Work for the New Generation“ (MMW4NG, “Stvaranje tržišta koje radi u korist nove generacije”) programa je da se promovira stvaranje adekvatnih mogućnosti za zapošljavanje mladih žena i muškaraca u BiH. Uruženje za razvoj NERDA je od 2013. angažovano kao ko-fasilitator u provedbi inicijative razvoja tržišta u sektoru proizvodnje i prerade hrane u sjeveroistočnoj BiH.

Regionalni Garantni fond za mala i srednja preduzeća

Budući da je analiza privrednih kretanja u sektoru malih i srednjih preduzeća ukazala na postojanje ozbiljnih prepreka u procesu investiranja u proizvodne procese, NERDA je u martu 2008. godine uspostavila Garanti fond za mala i srednja preduzeća. Udruženje za razvoj NERDA je u partnerstvu sa Volksbank BH, Tuzla za mala i srednja preduzeća obezbijedila atraktivnu kamatnu stopu od 6.99 %, dok je multiplikator za uložena sredstva 3.0. Ukupna vrijednost deponovanih sredstava je 848.250 KM, dok je trenutni potencijal Fonda 2.544.750 KM.

Za više informacija o Garantnom fondu kontaktirajte:
Gdin. Jasenko Omerćehajić, administrator Garantnog fonda
Tel: +387 35 274 385
E-mail: gf@nerda.ba


implementirani projekti

Podrška malim i srednjim preduzećima

Obuke i konsultacije

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image