Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

06.09.2021 - PA.CON - Radovi na uređenju Ilinčice u punom jeku: 16 piknik lokacija, tri vidikovca, LED rasvjeta, preuređenje Doma prirode

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, danas je obišao jedno od omiljenih izletišta Tuzlanki i Tuzlaka, Ilinčicu, gdje su u toku radovi u okviru projekta „Panonsko-jadranska veza“, skraćeno PA.CON. Trenutno se završava uređenje 16 piknik lokacija, vrši se postavljanje ulične LED rasvjete, a, između ostalog, u toku je i zaključivanje ugovora za uređenje objekta Doma prirode. Svi radovi izvode se u okviru programa Interreg IPA CBC Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro 2014 2020 i sufinancirani su sredstvima ERDF i IPA II fondova EU.
Placeholder image

01.09.2021 - GIZ je objavio javni poziv za prijavu projekata u oblasti metalnog i drvoprerađivačkog sektora sa ciljem ublažavanja utjecaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, finansiranog od strane Evropske unije i vlade Savezne Republike Njemačke, GIZ je objavio javni poziv za prijavu projekata u oblasti metalnog i drvoprerađivačkog sektora sa ciljem ublažavanja utjecaja krize uzrokovane pandemijom Covid-19. Fond od 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupan je za mjere oporavka za mikro, mala i srednja preduzeća u navedenim sektorima. Prijave je moguće podnijeti online, putem aplikacijskog portala: www.eu4business.core-enigma.com -> GIZ će održati dvije online info sesije povodom javnog poziva 14.09.2021 i 16.09.2021.
Placeholder image

18.08.2021 - Usvojen set Zakona koji podržava Zeleni plan EU

U julu ove godine je usvojen set Zakona koji podržava Zeleni plan EU, čiji je cilj da Evropa bude prvi klimatski neutralnio kontinent 2050. godine. BiH je pred izborom da sama oporezuje proizvode iz „prljavih“ industrija ili će to pri izvozu učiniti EU. Najveći emiter emisije CO2 je energetski sektor, posebno elektroenergetski sektor, a najviše TE koje proizvode električnu energiju iz uglja.
Placeholder image

13.07.2021 - Predsjednik Upravnog odbora ReSETa - Centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić

Pariski klimatski sporazum je generacijska prilika za Bosnu i Hercegovinu. Ako je propusti, ostat će crna rupa svijeta. Put do nove političke, ekonomske i kulturološke paradigme neće biti lak, ali je krucijalan za opstanak. Hipereksploatacija prirodnih resursa je iscrpila planetu Zemlju do granice iznemoglosti. To za posljedicu ima klimatske promjene koje su radikalno pogoršale egzistencijalne uslove svih živih bića. Nijedan dio svijeta nije pošteđen i niko neće biti pošteđen. U strahu da bi postojeći ekonomski obrazac, čija su osnova fosilna goriva, zaista mogao značiti apokalipsu, svijet se Pariskim klimatskim sporazumom 2016. odlučio da promijeni način na koji funkcioniše. Napuštanje postojećeg modela privređivanja neće značiti samo ekonomske posljedice, već će uzrokovati i velike društvene promjene. Bosna i Hercegovina se potpisivanjem ovog sporazuma obavezala da će biti dio promjene. Da li će to zaista biti tako, zavisi od nje same.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image