Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

22.06.2021 - Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs)

U Bosni i Hercegovini je aktivan program Evropske unije Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs). Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz BiH pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika. Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine iskustva u upravljanju svojim preduzećem i koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom. Ovaj program takođe nudi priliku mladim preduzetnicima (i onima koji žele da to postanu) iz BiH da putuju u zemlje regiona i Evropske unije i tamo sarađuju, uče i stiču iskustva od preduzetnika koji uspješno vode svoja preduzeća. Tokom boravka u inostranstvu, mladi preduzetnici rade po unaprijed dogovorenom planu posjete koji obuhvata kako usavršavanje i razvoj vlastite poslovne ideje i plana, tako i pružanje podrške preduzetnicima domaćinima u poslovima koje oni obavljaju. Troškovi mladih preduzetnika prilikom boravka u inostranstvu su pokriveni od strane programa Erasmus za mlade preduzetnike, a posjete se obavljaju u skladu sa trenutno važećim COVID-19 mjerama. Tako obje strane imaju koristi od razmjene. Eda – Agencija za razvoj preduzeća pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanja kontakta, pronalaska odgovarajućeg preduzetnika, definisanja plana posjete, a na raspolaganju je i tokom cijelog vremena razmjene. Više informacija o programu i načinu prijave je raspoloživo na web-stranici: European business exchange programme - Erasmus for Young Entrepreneurs (erasmus-entrepreneurs.eu) Za detaljnije informacije o učešću u programu Erasmus za mlade preduzetnike, možete kontaktirati Agenciju za razvoj preduzeća Eda, putem e-maila eda@edabl.org ili telefona 051/300-241
Placeholder image

15.06.2021 - Održan 4. sastanak projektnog tima PA.CON-a

Održan 4. sastanak projektnog tima PA.CON-a, ovo je ujedno bio i prvi sastanak koji se održao uživo. Na sastanku je bilo govora o predstojećoj Kick-off konfernenciji, koja je zbog pandemije sve do sada odlagana, a i sada će biti organizovana putem Zoom platforme. Domaćin sastanka bila je NERDA-e, a gostima smo skupa sa partnerima iz Grada Tuzla pokazali i neke od najzanimljivijih atrakcija našeg grada.
Placeholder image

09.06.2021 - Održana XX i XXI redovna sjednica Skupštine Udruženja za razvoj NERDA

U ponedjeljak, 07.06.2021. 11:00 u Tuzli održane su XX i XXI redovne sjednice Skupštine Udruženja za razvoj NERDA na kojoj su članovi Skupštine usvojili Izvještaj o radu Upravnog odbora za period januar-decembar 2019-2020 te su informisani o aktivnostima, rezultatima i finansijskom poslovanju Udruženja u proteklom periodu. Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim djelovanjem, kao i podnošenjem novih razvojnih inicijativa. Sjednice su održane u Dramar centru u Tuzli, dok je veći broj članova sudjelovao putem Zoom aplikacije
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image