Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

06.10.2020 - Online trening za članove projektnog tima - RESTART 4DANUBE

U okviru projekta RESTART_4Danube- Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region, cija implementacija je počela 01.07.2020.godine, 6.10.2020.godine održan je online trening za članove projektnog tima vezan za administrativno-tehničke i finansijke aspekte implementacije projekta. U ime vodećeg partnera na projektu, University POLITEHNICA of Bucharest, trening je vodio Prof. Alexandru Marin, Director of the Technology Transfer Office.
Placeholder image

05.10.2020 - Najava projekta RESTART_4Danube

Udruženje za razvoj NERDA je kao partner na projektu RESTART_4Danube - Podržavanje kreativnih industrija u urbanoj regeneraciji za ciljem jačanja Podunavlja , apliciranog u okviru 3. poziva Danube Transnational Programma. Projekat se finansira iz sredstava EU, a više informacija o projektu možete naći na http://www.nerda.ba/pdf/Bos_Public_Announcement_RESTART_4Danube_PPs_ASPs_homepages.pdf
Placeholder image

15.07.2020 - Održana serija radionica na temu "Ekonomsko osnaživanje žena"

Udruženje za razvoj NERDA je u periodu maj-juli 2020. godine održalo seriju od 8 radionica na temu "Ekonomsko osnaživanje žena" za dvije grupe žena sa područja opština Zvornik i Bratunac. Radionica je organizovana u okviru projekta “Osnaživanje žena - Preduvjet za pomirenje u BiH”, implementiranog od strane VIVE ŽENE Tuzla, a koji nastoji povezati i ohrabriti žene iz različitih etničkih zajednica da zajednički rade na promociji ljudskih prava, rodnoj ravnopravnosti, unaprijeđenju ekonomskog i društvenog položaja žena u ruralnim područjima u BiH, a finansijski je podržan od We Effect. Na radionicama su učesnicima predstavljene razne teme vezane za ekonomsko osnaživanje kao što su jačanje poduzetničkog duha, izrada poslovnog, marketing i finansijskog plana, jačanje konkurentnosti i kreativnosti i sl.
Placeholder image

30.06.2020 - Vlada TK prihvatila NERDA-in Izvještaj o aktivnostima u 2019. godini

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 49. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA tokom 2019. godine. Kao i prethodnih godina, NERDA je realizacijom svojih projekata i kontinuiranim radom na pripremi novih projektnih prijedloga nastavila da daje doprinos unapređenju ekonomskog razvoja regije, unapređenju ljudskih i institucionalnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata Europske unije, te umrežavanju aktera u oblasti energetike. Kada je u pitanju podrška MSP-ima, u 2019. godini za sredstva Garantnog fonda apliciralo 6 klijenata na kredite ukupne vrijednosti 210.000 KM od čega su odobrena i implementirana 4 kredita ukupne vrijednosti 150.000 KM. U 2019. godini NERDA je počela implementaciju projekta "Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije- REPCONS" uz finansijsku podršku Evropske fondacije za klimu. Područje implementacije projekta su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, čiji očekivani ishodi su identifikacija politika i mjera kojima se potiče ubrzan razvoj korištenja obnovljivih izvora energije i koje doprinose integrisanom klimatskom i energetskom planiranju u zemljama učesnicima u projektu, uspostava regionalne platforme za dijalog eksperata, kreiranje baze eksperata uključenih u izradu ključnih energetskih politika, te unaprjeđenje saradnje partnerskih zemalja usmjerenoj ka jačanju regionalne perspektive u procesu izrade NECP-ova.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image