Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

06.04.2018 - Dodjela uvjerenja nezaposlenim licima u Orašju

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg finansira Evropska unija u sklopu Programa „Podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg provodi Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO), danas je u prostorijama Srednje strukovne škole Orašje upriličena ceremonija dodjele uvjerenja neuposlenim licima koja su u proteklim mjesecima pohađala programe stručnog osposobljavanja. Naime, za potrebe poznatih poslodavaca, nezaposlena lica su pohađala obuku za zanimanja: CNC operater, stolar, mesar. Tri programa stručnog osposobljavanja je pohađalo ukupno 39 neuposlenih lica sa područja Županije Posavske. Najuspješniji kandidati će dobiti priliku za upošljavanje, a njih 11 je već stupilo u radni odnos.
Placeholder image

02.04.2018 - Sastanak sa Ministrom privrede Tuzlanskog kantona

Kako bi se osnažila finansijska podrška malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona, danas je u posjeti Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona boravio direktor NERDA-e i koordinator Garantnog fonda za MSP. Pored aktivnosti realizovanih u proteklom periodu, tema današnjeg sastanka bio je i plan buduće saradnje između institucija i zalaganje na jačanju Garantnog fonda NERDA. Tom prilikom naglašeno je da Garantni fond za 10 godina svog postojanja u saradnji sa Vladom Tuzlanskog kantona omogućava podršku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona i da se putem Fonda osiguravaju garantna sredstva za kredite malim i srednjim preduzećima kao poticaj razvoju privrede i novom upošljavanju.
Placeholder image

30.03.2018 - Održana konferencija "Društvena odgovornost, monitoring i evaluacija u javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Tuzla”

U okviru projekta "Povećanje učešća građana u evaluaciji i praćenju rada javnih preduzeća u Gradu Tuzla" - Program urbanog partnerstva II, koje finansira Svjetska banka i austrijska Vlada, održana je završna konferencija na kojoj je predstavljen izvještaj koji je rezultat dosadašnjih aktivnosti i analize postupaka evaluacije i praćenja rada javnih preduzeća i ustanova u gradu Tuzla, a date su i određene preporuke za unapređenje rada, te komentari i prijedlozi predstanika JP i JU. Konferenciju su organizovali projektni partneri: Grad Tuzla, Udruženje za istraživanje i društvene inovacije ADT i Udruženje za razvoj NERDA.
Placeholder image

20.03.2018 - Održana 60. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas, 20.03.2018., u Tuzli održao svoju 60. redovnu sjednicu. Upravni odbor je zasjedao u punom sastavu, te je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora. Pored toga, Upravni odbor je usvojio izvještaje o radu i finansijskom poslovanju Udruženja za prethodnu godinu.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image