Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

16.03.2021 - NAJAVA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Sredinom oktobra 2020. godine zvanično je počela implementacija projekta „"Panonsko - jadranska veza" ili skraćeno PA.CON, koji se finansira kroz EU IPA INTERREG Program prekogranične saradnje između Hrvatske, BiH i Crne Gore. Vodeći partner projekta je Općina Nijemci iz Hrvatske, dok su partneri iz BiH Grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle, a iz Crne Gore Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Javno preduzeće za Nacionalne parkove Crne Gore. Trajanje projekta 24 mjeseca tokom kojih će se rehabilitacijom postojeće i izgradnjom nove turističke infrastrukture omogućiti bolje korištenje prirodnih resursa i valorizirati prednost ornito-faune, što bi kao rezultat trebalo imati povećan broj posjetitelja odabranim turističkim lokacijama. Fokus aktivnosti u Tuzli usmjeren je na oporavak lokaliteta prirodnog dobra Ilinčica gdje je predviđena potpuna rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta „kuće prirode“ na Ilinčici čime će se on učiniti dostupnim građanima, rekreativcima, školama (nastavnom osoblju i učenicima), udruženjima, sportskim klubovima i društvima. Ovako renoviran objekat sa uređenom okolicom, igralištem za djecu, označenim stazama, sa biciklima za najam, klupama i ostalim mobilijarom, će ponuditi novi rekreativno-edukativni sadržaj. Pored toga na lokalitetu Ilinčice će biti uređena tri platoa - odmorišta / vidikovca i 16 mikro piknik lokacija. Dodatni napori bit će učinjeni na stvaranju uslova za održivo upravljanje ciljanim turističkim lokalitetima i osiguranju kvaliteta u sektoru turizma. U prethodnom periodu je održan niz koordinacijskih sastanaka sa projektnim partnerima u svrhu planiranja aktivnosti koje će biti realizirane u okviru pomenutog projekta, a koje se, između ostalog odnose i na početak infrastrukturnih radova na lokalitetu Ilinčica.
Placeholder image

12.03.2021 - Prezentacija plana diseminacije

NERDA je predstavila plan diseminacije, koji je kreirala kao isporučevinu za projekt SUCCESS. Plan diseminacije rađen je na nivou čitavog projekta i kao alat koristiti će ga svi projekt partneri. EU ERASMUS+ SUCCESS projekt ima za cilj povezati univerzitete i industriju kroz unaprijeđenje sistema obrazovanja u smjeru poduzetništva, kreiranje novih poslova i radnih mjesta i bolju razmjenu praktičnih znanja iz industrije prema obrazovnim institucijama kako bi se u konačnici smanjio procenat nezaposlenosti mladih ljudi, kao i zaustavio trend odlaska aktivne radne snage iz naše zemlje. U projektu učestvuje 16 partnerskih univerziteta, privrednih komora, kompanija i razvojnih agencija iz zemalja regiona i Evrope. Web stranica SUCSESS projekta www.success.net.ba
Placeholder image

02.03.2021 - QA radionica u okviru projekta SUCCESS

Danas je u okviru projekta SUCCESS održana online radionica na temu Quality Assurance ili osiguranja kvaliteta kroz kvalificirano vođenje projekta. Voditelj radionice bio je OBREAL Global iz Španije, dok Udruženje za razvoj NERDA učestvuje kao spona između univerziteta i poslovne zajednice.
Placeholder image

26.02.2021 - Mjesečni online sastanak RESTART_4 Danube projekta

Udruženje za razvoj NERDA je učestvovala na mjesečnom online sastanku RESTART_4 Danube projekta 26. februara 2021. godine gdje su predstavljeni planovi za dalju implementaciju projekta. Između mnogih aktivnosti, prezentovan je i rad na Priručniku za Danurban Taskforce, za koji je zaduženo Udruženje za razvoj NERDA i koji je pri samoj finalizaciji. Riječ je o priručniku za ekspertnu skupinu iz područja kulturne i kreativne industrije koja će djelovati na promovisanju, razvijanju i osnaživanju KKI-ja i urbane regeneracije.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image