Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

26.10.2016 - Redovna sjednica Upravnog odbora NERDA-e

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas u Tuzli održao svoju 53. redovnu sjednicu. Upravni odbor je zasjedao u punom sastavu i ovom prilikom su informisani o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u perioud između dvije sjednice Upravnog odbora. Pored tog, Upravni odbor je usvojio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Udruženja za razvoj NERDA.
Placeholder image

21.10.2016 - NERDA na konferenciji "Invest In Orašje"

Konferencija pod nazivom "Invest In Orašje" je u sklopu obilježavanja Dana Općine Orašje održana u hotelu Navis u Orašju 21.10.2016. Prezentirajući Općinu Orašje kao potencijalnu investicijsku destinaciju, predstavnici Općine su naglasili uređenje Poduzetničke zone Dusine čime su stvoreni preduvjeti za nove investicije u ovo područje. Sastavni dio konferencije je bila i panel diskusija u kojoj se između ostalih predstavilo i Udruženje za razvoj NERDA, sa svojim projektima i servisima za poslovnu zajednicu, kao i sa aktivnostima kojima je podržan razvoj poduzetničke infrastrukture u Orašju.
Placeholder image

17.10.2016 - NERDA na Studentskom sajmu u Tuzli

Udruženje za razvoj NERDA je danas uzelo učešće u Studentskom sajmu, kojeg su organizirali International Student Club Tuzla i Erasmus Students Network (ESN) BiH. Sajam je upriličen u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i cilju mu je da studenti na jednom mjestu dobiju informacije o radu NVO sektora u kojem i sami mogu dalje da se razvijaju kroz volonterski rad. Udruženje za razvoj NERDA je predstavilo svoje projekte i aktivnosti, te je kroz edukativne brošure studentima i drugim posjetiocima Sajma približen rad NERDA-e.
Placeholder image

13.10.2016 - Posjeta Ugljeviku u sklopu projekta "Festival OIE"

Učenici i profesori iz šest škola učesnica u projektu "Festival obnovljivih izvora energije srednjih škola BiH 2016", kao i predstavnici NERDA-e su danas boravili u posjeti Ugljeviku, gdje je Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik bio domaćin posjete. Grupa je posjetila Termoelektranu Ugljevik gdje je upriličen obilazak solarne elektrane, što je učenicima bilo izuzetno korisno. Potom je u prostorijama Škole domaćina nastavljeno sa još jednom radionicom za učenike, gdje su im predstavljeni načini izrade praktičnih radova za učešće u Festivalu OIE.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image