Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

08.11.2018 - Obuka iz grafičkog dizajna za učenike srednjih škola

Udruženje za razvoj NERDA u partnerstvu sa JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla je danas, 08.11.2018., u Tuzli, bilo domaćin prve obuke za učenike pet srednjih škola uključenih u provedbu projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Obuka je imala za cilj da grupi od 30 učenika završnih razreda iz pet srednjih škola iz Tuzle, Kalesije, Zvornika, Brčkog i Ugljevika približi oblast grafičkog dizajna i pripremi ih za samostalnu izradu reklamnog materijala koji će se korisiti za promociju turističkih potencijala sjeveroistočne BiH. Polaznici obuke su pokazali veliki interes i aktivno su učestvovali u obuci, a nakon toga su obišli centar Tuzle i Panonska jezera.
Placeholder image

05.11.2018 - Priprema prve obuke za učenike srednjih škola

U sklopu provedbe projekta „Srednjoškolci sjeveroistočne BiH u zajedničkoj promociji turističke ponude“, kojeg finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, danas je u NERA-i održan sastanak sa predstavnicima DSO UNDO Creative Design Studio i Mješovite srednje elektrotehničke škole Tuzla. Svrha sastanka je bila priprema prve obuke za učenike pet srednjih škola na temu grafički dizajn. Naime, projektom je predviđeno da će za grupu od 30 učenika iz 5 srednjih škola biti organizirana serija obuka na temu grafički dizajn, kako bi učenici stekli znanja i vještine neophodne za izradu zajedničkog promotivnog materijala turističkih potencijala sjeveroistočne BiH.
Placeholder image

02.11.2018 - Obuka za kandidate za BFC SEE verifikatore

Dana 02.11.2018. godine Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je u Beogradu organizirala obuku za kandidate za BFC SEE verifikatore, u sklopu Regionalnog programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (Business Friendly Certificate – South East Europe). Predstavnica NERDA-e je uzela učešće u obuci kao regionalni verifikator i član Mreže za povoljno poslovno okruženje FBiH. U okviru obuke je predstavljen proces sprovođenja certifikacije općina i gradova po najnovijoj Ediciji III BFC SEE standarda. Nakon toga kandidatima su detaljno predstavljeni svih 10 kriterija i 67 potkriterija prema kojima se u ovom procesu ocjenjuju općine i gradovi. Takođe, predstavljena je i primjena BFC SEE softvera kao alata za automatizaciju procesa certifikacije. Online testiranje svih kandidata iz regije će biti organizirano do kraja ovog mjeseca nakon čega će certificirani verifikatori biti uključeni u sam proces. Uloga verifikatora u procesu je veoma bitna jer se radi o osobama koje u okviru formiranih verifikacionih komisija verificiraju evaluacione izvještaju i daju konačnu ocjenu općinama i gradovima.
Placeholder image

29.10.2018 - Održana 62. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za razvoj NERDA

Upravni odbor Udruženja za razvoj NERDA je danas, 29.10.2018., u Tuzli održao svoju 62. redovnu sjednicu. Upravni odbor je informisan o aktivnostima koje je Udruženje za razvoj NERDA provodilo u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora, te su razmatrane projektne aplikacije koje Udruženje za razvoj priprema u okviru aktuelnih javnih poziva, ili je već podnijelo te iščekuje rezultate. Naredna sjednica Upravnog odbora će biti održana u decembru 2018. godine.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image