Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

05.06.2018 - Druga fokus grupa u Orašju

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana druga fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 11 aktera na tržištu rada iz reda nevladinih organizacija, obrazovnih ustanova, Općine Orašje, te Županijskog ureda za EU integracije i razvoj.
Placeholder image

04.06.2018 - NERDA sa Gradom Tuzla organizirala prezentaciju LOD metodologije

U petak, 01. juna 2018., Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, organizovala je radionicu na kojoj je prezentirana LOD metodologija po kojoj će se u narednom periodu vršiti raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku projektima neprofitnim organizacijama. Radionici interaktivnog karaktera, prisustvovali su predstavnici zainteresovanih organizacija civilnog društva s područja grada Tuzla, koji su imali priliku da se upoznaju sa načinom pripreme dokumenata koje je potrebno dostaviti uz prijavu za dodjelu finansijskih sredstava.
Placeholder image

01.06.2018 - Projekat "Partnerstvo za upošljavanje u Posavini" predstavljen na EUSR debati u Orašju

Danas je u Orašju organizirana 14. debata u okviru EUSR Inicijative "EU u posjeti lokalnim zajednicama", koja je okupila poduzetnike, predstavnike javne uprave, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te poljoprivrednike, mlade i druge aktere lokalnog razvoja. Projekat "Partnertsvo za upošljavanje u Posavini" kojeg NERDA provodi sa partnerima na području Orašja i Posavine je bio predstavljen i promoviran na ovom događaju, zajedno sa kolegama iz ILO Ureda u BiH.
Placeholder image

30.05.2018 - Prva fokus grupa za izradu Analize tržišta rada

U okviru projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini“, danas je u Orašju organizirana prva fokus grupa na temu „Unapređenje ponude radne snage u Posavini kroz unapređenje obrazovnih intervencija – izazovi i mogućnosti“. Fokusirana grupna diskusija je dio istraživanja „Analize tržišta rada sa preporukama za unapređenje upisne politike na području Županije Posavske“ koje za cilj ima unapređenje upisne politike kroz usporedbu podataka o stanju na tržištu rada koje posjeduje Služba za upošljavanje Županije Posavske sa potrebama i planovima poslodavaca, kao i sa nastavnim planovima i programima obrazovnih ustanova. Današnja fokus grupa je okupila 16 aktera na tržištu rada iz reda organa uprave, poslodavaca, biroa i projektnog tima, a uslijediće još jedna fokus grupa sa predstavnicima obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i neuposlenih lica.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image