Current character set: utf8 NERDA 

Vaš partner za regionalni ekonomski razvoj

Udruženje za razvoj NERDA djeluje kao regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH. Aktivnosti NERDA-e usmjerene su ka izgradnji jake regije putem mobilizacije kako unutrašnjih tako i spoljnih izvora u cilju poboljšanja kvaliteta života i konkuretnosti regionalne ekonomije, kako u zemlji tako i na području zapadnog Balkana.

Udruženje za razvoj NERDA je počelo sa radom 01.01.2005. i trenutno ima glavni ured u Tuzli, te koordinatore za subregije: Semberija, Posavina i Birač.

Misija: Jedinstvena svrha Udruženja za razvoj NERDA je da doprinese ubrzanju ekonomskog razvoja putem upravljanja strateškim razvojem, da bude instrument u rukama ljudi, poslovnih subjekata, nevladinih organizacija i vlasti koji zajednički rade na smanjenju siromaštva, ekonomskoj samoodrživosti i stabilnosti BiH.

Vizija: NERDA je vodeća organizacija u društveno-ekonomskom razvoju regije, koja podržava samoodrživ i harmoničan razvoj stvarajući bolje radne i životne uslove i perspektivu za sve.

Placeholder image

30.06.2020 - Vlada TK prihvatila NERDA-in Izvještaj o aktivnostima u 2019. godini

Vlada Tuzlanskog kantona je na svojoj 49. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o aktivnostima Udruženja za razvoj NERDA tokom 2019. godine. Kao i prethodnih godina, NERDA je realizacijom svojih projekata i kontinuiranim radom na pripremi novih projektnih prijedloga nastavila da daje doprinos unapređenju ekonomskog razvoja regije, unapređenju ljudskih i institucionalnih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata Europske unije, te umrežavanju aktera u oblasti energetike. Kada je u pitanju podrška MSP-ima, u 2019. godini za sredstva Garantnog fonda apliciralo 6 klijenata na kredite ukupne vrijednosti 210.000 KM od čega su odobrena i implementirana 4 kredita ukupne vrijednosti 150.000 KM. U 2019. godini NERDA je počela implementaciju projekta "Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije- REPCONS" uz finansijsku podršku Evropske fondacije za klimu. Područje implementacije projekta su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, čiji očekivani ishodi su identifikacija politika i mjera kojima se potiče ubrzan razvoj korištenja obnovljivih izvora energije i koje doprinose integrisanom klimatskom i energetskom planiranju u zemljama učesnicima u projektu, uspostava regionalne platforme za dijalog eksperata, kreiranje baze eksperata uključenih u izradu ključnih energetskih politika, te unaprjeđenje saradnje partnerskih zemalja usmjerenoj ka jačanju regionalne perspektive u procesu izrade NECP-ova.
Placeholder image

23.06.2020 - 2. Radionica na temu definisanja politika u oblasti agro -klastera.

U okviru Projekta DANUBE s3 Cluster, dana 23.06.2020. godine održana je 2. radionica na temu definisanja politika u oblasti agro -klastera. Radionica je održana putem Zoom platforme i okupila je 51 sudionika Dunavske regije, koji predstavljaju projektne partnere, kreatore politika, mala i srednja poduzeća, klastere i istraživanje i razvoj. Tokom radionice predstavljeni su Akcioni planovi i prioriteti iz Prioritetnog područja 7 „Društvo znanja“ i PA 8 EUSDR „Konkurentnost poduzeća“. Naglasak je stavljen na nove izazove u podunavskoj regiji, prvenstveno COVID-19 pandemija i negativne posljedice iste. S tim u vezi, jedna od predloženih aktivnosti je stvaranje platforme za mapiranje učinkovitosti mjerenja u borbi protiv koronavirusa u Podunavlju. Nakon toga su predstavljene tematske platforme S3 vezane uz Green Deal, poljoprivredno-prehrambenu i bioekonomsku ekonomiju i novi akcijski plan EUSDR-a koji ima za cilj povezati dunavske makroregionalne akcije s novim prioritetima EC-a.
EU
cbp
credo
sida

Udruženje za razvoj NERDA je regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH i odgovorna je za jačanje, koordinaciju i promociju ekonomskog razvoja sjeveroistočne BiH.

KONTAKTI

Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića br. 5 75000 Tuzla - Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 369 900
Fax: +387 35 369 903
E-mail: nerda@nerda.ba

© Copyright NERDA 2016
Placeholder imagePlaceholder image